ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

RÚ pridelil spoločnosti Slovanet tri frekvencie

Telekomunikácie
0
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil spoločnosti Slovanet, a. s. tri frekvenčné úseky z frekvenčného pásma 3 400 až 3 600 megahertzov (MHz) pre celé územie Slovenskej republiky dva 2x3 MHz a jeden 2x1 MHz (FDD, TDD). Ako vysvetlil hovorca RÚ Roman Vavro, sú to úseky, ktoré vznikli implementovaním novej medzinárodnej harmonizácie, čo okrem iného znamená aj prechod zo 7 MHz na 5 MHz kanálový raster. "Spoločnosť Slovanet je povinná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti povolenia zaplatiť jednorazovú úhradu 73 tisíc eur za pridelené frekvencie," upozornil Vavro. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 14. apríla. Firma je najneskôr od 1. januára 2020, do konca platnosti individuálneho povolenia, povinná v súlade s Digitálnou agendou EÚ 2020 zabezpečiť pre všetkých svojich koncových užívateľov prístup k poskytovaným širokopásmovým službám. "Za prístup k poskytovaným širokopásmovým službám sa považuje poskytovanie aspoň jednej dátovej služby, pri kto ...

SITA

Všetky autorove články