CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Riadenie tlačových služieb ušetrí peniaze, zvýši produktivitu a zaistí bezpečnosť

0
Riadenie vlastnej tlačovej infraštruktúry a tlačových procesov znamená nákladné a časovo náročné odčerpávanie prostriedkov. Tie pritom môžu byť až prekvapivo vysoké. Existuje však cesta, ako ich znížiť. Predovšetkým platí, že základom riadenia tlačových služieb je efektívna práca s dokumentmi a optimalizácia nákladov, ktoré sú s tlačou spojené. Prieskum spoločnosti ALL Associates Group ukázal, že každoročné výdavky priemernej organizácie za tlač môžu dosahovať až 10 800 eur na zamestnanca, a to ešte pred započítaním nákladov za využitie externých firiem. O tom, že je suma takáto vysoká, mnoho vedúcich pracovníkov ani nevie. Dôvodom môže byť predovšetkým to, že viditeľné tlačové náklady predstavujú iba 20 % celkových nákladov (toner, papiere alebo opotrebenie tlačiarní). Započítať však treba takisto prácu IT administrátorov, náklady na vytváranie najrôznejších kópií, ich zošívanie a rozdeľovanie zodpovedným zamestnancom, zakladanie do šanónov, triedenie a podobne. A pozor - ešte sme ne ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať