NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

STENGL IT Akademie obohatil študijný program UNIZA

Tlačové správy
0

Obsah 2. ročníka STENGL IT Akademie sa stal základom pre výučbu nemeckého jazyka pre študentov inžinierského štúdia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Bezplatný výberový kurz nemčiny pre IT špecialistov priniesla na Slovensko spoločnosť stengl s Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA.

Vstupom do Európskej únie získalo Slovensko významné investície z nemecky hovoriacich krajín. Nemecké, rakúske či švajčiarske firmy otvorili u nás pobočky, schopné zamestnať tísíce ľudí. Požiadavka jazykovej kompetentnosti v závislosti s tým narástla nielen sourcingovaním našich odborníkov do zahraničia. Až 70 % IKT spoločností pociťuje nedostatok pracovných síl a dopyt sa každým rokom zvyšuje.

To vytvorilo priestor na vznik STENGL IT Akademie, jediného kurzu nemeckého jazyka na Slovensku pre IKT trh. Jej realizátorom je spoločnosť stengl, a. s. Angličtina u nás nezabezpečuje IKT špecialistovi okamžité uplatnenie. Znalosť nemčiny na úrovni B1 a vyššie sa cení čoraz viac, a to nielen v bežnej komunikácii, ale aj v rámci projektovej reči a minimálne základoch IT,” hovorí výkonný riaditeľ stengl Andrej Petrovaj.

1. ročník realizoval stengl a. s. s Goethe-Institut Bratislava, partnerom 2. ročníka sa stal Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Do oboch sa prihlásilo 270 uchádzačov, ktorí prešli náročným výberovým konaním. “Ja sám pracujem v nemecky hovoriacej firme a viem, že jedna vec je nemecky sa dohovoriť, no druhá, veľmi podstatná, je nemčinu aplikovať v robote,” priznáva jeden zo žilinských účastníkov kurzu Peter Devera.

Význam projektu potvrdila aj riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.: “Identifikovali sme kľúčové témy pre IKT sféru, ktoré sa v závislosti od reakcií účastníkov vzdelávania stali základom výučby nemčiny na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. V inžinierskom stupni vzdelávanie už potrebujeme cielene a jasne zadefinovať požiadavky uplatniteľnosti do praxe. A vďaka tomuto kurzu už túto pridanú hodnotu máme a jasne prepájame vysokoškolské štúdium s praxou.”

Bratislavský a Žilinský kurz sa stretli so 100-percentnou účasťou a absolventi získali od stengl a. s. okrem cenných skúseností nové tablety. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Andreja Petrovaja bude tento projekt, ktorý v roku 2016 získal  prestížne ocenenie PROKOP, pokračovať 3. ročníkom.

Zobrazit Galériu

TIME.is, s. r. o.

Všetky autorove články
IT vzdelavanie projekt

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať