PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Slovenské univerzity sa pripájajú k vzdelávaciemu programu Butterfly Effect

Tlačové správy
0

Osem vysokých škôl a univerzít z celého Slovenska sa už zapojilo do programu Butterfly Effect. Chcú tak podporiť nápady mladých talentovaných ľudí, aby svoje projekty realizovali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia

Spoločnosti HubHub, nezisková organizácia Leaf, Pixel Federation a Sygic spustili spoločný projekt s názvom Butterfly Effect, ktorého cieľom je pripraviť mladých ľudí na éru digitálneho biznisu. Podporu už našli aj v univerzitách a vysokých školách, ktoré formou získaných kreditov alebo individuálneho plánu umožnia svojim študentom doplniť si vzdelanie a znásobiť svoju prax.

Do vízie Butterfly Effect programu sa za rekordne krátky čas zapojilo už 8 univerzít. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave a Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE v Košiciach aktívne prejavili záujem a našli spôsob, ako svojim študentom vyjsť v ústrety. Nielen že študenti nestratia ročník, ale pomôžu im naplno sa venovať tvorbe mobilných aplikácii v Apps Labe alebo hier v Games Labe vďaka špeciálnym individuálnym študijným plánom.

„Dôvodom spolupráce VŠVU na projekte Butterfly Effect bolo najmä posunutie školy smerom k zameraniu a technológiám, ktoré nie sú na pôde školy zastúpené. Zdalo sa nám príhodné uchopiť, prostredníctvom tejto spolupráce, digitálne technológie s kreativitou počítačových hier. VŠVU hľadá možnosti ako prepojiť výučbu smerom ku kreatívnemu priemyslu s reálnou praxou,“ povedala doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka pre štúdium na VŠVU.

„Otvorene vítame projekty, ktoré umožňujú študentom rozvíjať zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia na našej fakulte. Verím, že uspejú najmä tí, ktorí sa už teraz intenzívne venujú štúdiu a výskumu digitálnych hier a digitálneho marketingu. Účasť najšikovnejších a ochotných na sebe tvrdo pracovať radi v projekte finančne podporíme. Kompenzáciou nám budú spokojní a uplatniteľní absolventi, ktorí nájdu svoje miesto v práci aj v živote,“ povedala dekanka FMK UCM v Trnave, doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. k partnerstvu v Butterfly Effect.

“Úroveň pripravenosti na prax u absolventov vysokých škôl je aktuálnym problémom, ktorý je možné riešiť intenzívnejšou spoluprácou medzi akademickým sektorom a praxou. Program Butterfly Effect predstavuje  výnimočnú možnosť získať praktické zručnosti pri vývoji vlastnej digitálnej hry alebo mobilnej aplikácie v spolupráci s ľuďmi z Pixel Federation alebo Sygic, ktoré patria medzi top IT firmy na Slovensku. Keďže tieto oblasti patria medzi progresívne sa rozvíjajúce časti IKT sektora, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE sa rozhodla podporiť účasť svojich študentov na tomto programe, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce a odlíšia sa od ostatných uchádzačov,” povedal Ing. František Babič, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach.

Otvorené hlavy a podpora sa našli aj na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) a Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde práve ľudia vo vedení no aj množstvo univerzitných pracovníkov podporujú  a povzbudzujú vlastných študentov k získavaniu praktických skúseností, kontaktov a tvorbe portfólia pre ich budúce zamestnanie v digitálnom biznise aj vďaka účasti v programe Butterfly Effect.

Záujemcovia o absolvovanie pilotného programu, ktorý bude zameraný na mobilné aplikácie a hry a začína už v januári 2018, sa môžu prihlásiť do 22. októbra 2017. Do programu sa môže zapojiť študent či človek s praxou v jednej z troch hlavných disciplín: grafický dizajn, programovanie a obchod. O prijatí rozhoduje najmä motivácia uchádzačov, úroveň znalostí v danom odbore, osobnostné predpoklady a chuť pracovať na sebe.

Sygic

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať