SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Úradné preklady bleskovo na dosah

Tlačové správy
0

Pohybujeme sa v oficiálnom úradnom prostredí, kde neraz potrebujeme predložiť úradne špecifický dokument. Môže ísť o tzv. úradný preklad (overený, súdny alebo preklad s pečiatkou). S určitosťou patrí k legislatívnym dokumentom, ktorý sa vydáva zviazaný trikolórou s originálom. Musí však potvrdzovať právnu podobu dokumentu, pričom vystaviť ho môže len poverený úradný prekladateľ.

Úradný preklad a náležitosti, ktoré nám bránia v bleskovom vyhotovení?

Striktná podoba úradného prekladu nás núti uvažovať nad štandardnou dobou doručenia a dostupnosťou v blízkom okolí. Dnes je možné úplne všetko, aj keď úradných prekladateľov je pomenej. Obmedzujú ich náročné kritériá na jazykové skúšky. Až po ich absolvovaní sú pod vedením ministerstva spravodlivosti vymenovaní za úradných prekladateľov.

Úradný prekladateľ pre určitú jazykovú kombináciu si svoju prácu perfektne obháji – môže ísť aj o zdanlivo náročnejšie úradné preklady ruština a získame ich v bleskovom vyhotovení. Úradný prekladateľ už totiž ráta s komplikovanejším prepisom mien a priezvisk, avšak ruštinu dokáže vnímať rovnako ako iné svetové jazyky.

Výhodou je, že ruština sa zaraďuje medzi ôsmy najrozšírenejší svetový jazyk a pravidelne prichádzajú žiadosti na podobné typy prekladov.

O aké úradné preklady býva najväčší záujem?

Na príklade úradného prekladu z ruštiny je to najmä záujem o preklad rodného listu, diplomov a vysvedčení. V neposlednom rade ide o úradný preklad registra trestov bez ohľadu na to, akým spôsobom sme o tento dokument požiadali. Register trestov môžeme totiž získať na generálnej prokuratúre, na pracoviskách pošty, matrikách alebo na zastupiteľstvách SR v zahraničí.

Zdôrazňujeme, že v istých situáciách je možné získať úradný preklad na základe online objednávky. Je však efektívnejšie zavolať priamo do kancelárie a za pár minút získať potrebné informácie, ceny a najlepšie termíny.

Zdroj obrázku: otello-stpdc / Shutterstock.com

 

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať