ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Vedci vytvorili stádo robotických staviteľov, inšpirované termitmi. Vzniká konkurencia pre stavbárov?

0

termes1.jpg Výskumníci z Harvardovej univerzity si vzali za vzor prácu termitov a zhotovili stádo robotov TERMES. Ide o súčasť širšieho projektu, ktorého konečným cieľom je vytvoriť plne automatizovanú robotickú pracovnú silu, ktorá môže vytvárať zložité štruktúry bez potreby centralizovaného riadenia.

Pri návrhu robotov stála v popredí myšlienka jednoduchosti. Každý robot vykonáva iba niekoľko jednoduchých funkcií, no s vysokým stupňom spoľahlivosti. Každý z ich je vybavený 10 senzormi a tromi akčnými členmi na zistenie jeho polohy vzhľadom na bloky použité v projekte ako stavebný materiál.

Jednotky Termes nemajú predstavu o postupe konštrukcie ako celku ani o práci vykonávanej ostatnými kolegami robotmi. Roboty nemusia vzájomne komunikovať, všetky totiž majú v čipe naprogramovaný projekt a stavajú ho nezávisle.

Ak treba, jednotlivý robotický pracovník je schopný vybudovať štruktúru bez pomoci ostatných robotov, všetky roboty sú totiž rovnaké a nemajú žiadnu riadiacu a koordinačnú jednotku. Každý Termes má schopnosť manévrovania, a to na konštrukcii, ktorú vytvára, ako aj v neštruktúrovanom prostredí, ale v súčasnej podobe môže pracovať len na rovných a bezbariérových priestoroch.

Každý robot je vysoký 175 mm a má hmotnosť 810 g. Všetky sú zhotovené čiastočne z komponentov vytvorených 3D tlačou a zo sériovo vyrábaných súčastí, iba niekoľko súčiastok treba vyrobiť ručne.

Pri testovaní schopnosti tímu sa používajú penové stavebné bloky, skonštruované tak, aby sa dali jednoducho spájať.

Každý pracovník je vybavený ramenom s motorčekom a chápadlom, aby mohol zdvihnúť stavebný blok a manipulovať s ním. Po rozsiahlom testovaní sa rozhodlo, že roboty sa budú pohybovať pomocou kombinácie kolesa a nohy, tvarovanej tak, aby sa mohli posúvať po stavebných blokoch a vyliezť až navrch konštrukcie.

termes2.jpg

Cieľom projektu je vytvoriť vysoko autonómne a spoľahlivé roboty so schopnosťou liezť, navigovať sa a manipulovať so stavebnými blokmi a spojením týchto schopností zhotoviť štruktúru na základe návrhu používateľa.

Plnoautomatizovaná pracovná sila by odstránila nutnosť neustáleho ľudského dohľadu a zvýšila by rýchlosť a efektívnosť stavebného projektu. Absencia centrálnej riadiacej jednotky má výhodu v tom, že takéto roboty možno vyslať aj do vysoko rizikových oblastí. V takom prípade totiž riadiaca jednotka zvyčajne rozozná, že hrozí riziko zničenia, a činnosť zastaví. Tieto roboty sú však úplne nahraditeľné a môžu pokračovať v práci bez ohľadu na straty.

Robotické stavebné tímy by sa dali využiť na úlohy, ako je skladanie vriec s pieskom pri záplavách, na jednoduché stavebné úkony v sťažených podmienkach, ale napríklad na inej planéte.


Zdroj: gizmag.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať