ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Výdavky za internet vecí na Slovensku v roku 2019 presiahnu pol miliardy dolárov

Prieskumy trhu
0
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. Podľa najnovšieho prieskumu International Data Corporation (IDC) sa trh internetu vecí na Slovensku počas piatich rokov viac ako zdvojnásobí, keď vzrastie z 256 miliónov dolárov (236 mil. eur) v roku 2015 na 531 miliónov dolárov (490 mil. eur) v roku 2019 so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 19,4 %. Trh internetu vecí sa skladá z mnohých rôznych prípadov využitia, pričom každý z nich je poháňaný vlastnou dynamikou rastu. Najrozsiahlejší spôsob využitia IoT na Slovensku bude monitorovanie nákladnej dopravy s výdavkami vo výške 63 miliónov dolárov (58 mil. eur) v roku 2019. Medzi ďalšie najvýznamnejšie sektory využívajúce IoT na Slovensku budú patriť energetika (smart grid & smart metering), priemysel (prevádzka výrobných podnikov, správa a údržba výrobných zariadení) a domácnosti ( ...