SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

7D laser na korekciu dioptrických chýb

0

V mnohých článkoch v našom časopise predstavujeme rôzne technológie a zariadenia, ktorých nesprávne a neergonomické používanie až nadužívanie našim očiam neprospieva, ba priam škodí. Preto venujeme pozornosť aj technológiám, ktoré môžu pomôcť vrátiť možnosť ostrého videnia aj bez okuliarov či kontaktných šošoviek. Na predstavenie vlajkových lodí, teda špičkových modelov v oblasti klientskych zariadení, predovšetkým smartfónov, ste si už zvykli a tieto recenzie vás aj veľmi zaujímajú. Preto sme sa rozhodli predstaviť aj „vlajkovú“ technológiu na odstránenie dioptrických chýb oka, Schwind Amaris 1050 RS 7 – jediný 7D laser na Slovensku, ktorý má očná klinika Excimer. Pre zaujímavosť, táto klinika bola piatym excimerovým pracoviskom na svete, ktoré disponovalo touto novinkou posúvajúcou bezpečnosť, presnosť a rýchlosť operácie excimerovým laserom o značný krok vpred.

7D monitoring pohybov oka

Skôr než sa dostaneme k predstaveniu 7D lasera, treba vysvetliť, ako pojem 7D súvisí s ľudským okom.  Pohyby oka môžeme rozdeliť do šiestich dimenzií. Prvá z nich je posun oka do strán, teda sprava do doľava a opačne. Druhá dimenzia sú posuny oka zhora dolu a opačne. Tretiu dimenziu predstavujú rotačné (otočné) pohyby oka do strán. Štvrtá dimenzia sú rotačné (otočné) pohyby spôsobené pohybmi hlavy alebo oka zhora dolu a opačne. Piatu dimenziu tvoria očné rotácie okolo osi videnia, tzv. cyklotorzické pohyby oka. Šiesta dimenzia sú výškové posuny oka pozdĺž takzvanej osi Z, ktoré spôsobujú pohyby hlavy alebo oka spredu dozadu a naopak. Siedma dimenzia je faktor času, ktorý má priamy dosah na všetky ostatné dimenzie.  

Vysvetlenie siedmich dimenzií pohybu ľudského oka

Počas laserového zákroku sa pacientovi roztvoria a zafixujú viečka. Oko zostane voľné a pacient ním môže pohybovať. Lekár síce pacientovi vysvetlí, aby sa pozeral na určený bod, ale pretože oko nie je nijako fixované proti pohybu, môže sa stať, že pacient ním pohne. Oveľa pravdepodobnejšie je to u pacientov s rôznou formou ochorení, ktoré sa prejavujú mimovoľnými pohybmi oka. Preto treba laserový lúč neustále smerovať na požadované miesto a dôležité je monitorovanie všetkých siedmich spomenutých dimenzií vrátane času, aby bolo možné predpokladať prípadný pohyb a v prípade potreby laserový lúč aj okamžite vypnúť.

Schwind Amaris 1050 RS 7D

Najrýchlejší excimerový laser spoločnosti Schwind má impulzovú frekvenciu až 1050 Hz, vďaka čomu je schopný odstrániť 1 dioptriu v priebehu 1,3 sekundy, čím sa zvyšuje nielen bezpečnosť, ale i komfort pacienta pri operácii. Vysoká presnosť zákroku je zaručená Super-Gausovým profilom laserového zväzku s priemerom len 0,54 mm.

Aktívny systém 7D eye tracking s rýchlosťou 1050 Hz a reakčným časom 1,6 milisekundy dokáže priebežne sledovať všetkých 6 pohybov (dimenzií), ktoré oko počas operácie vykonáva. Siedma dimenzia je čas. Schwind Amaris 1050 RS s aktívnym systémom 7D eye tracking dokáže predpokladať pohyby pacientovho oka a vďaka tomu kompenzovať rozdiely, ktoré vznikajú v čase medzi získaním obrazu rohovky oka a spustením laserových impulzov. V praxi to znamená výrazné skrátenie času medzi získaním obrazu z oka a spustením laserových impulzov. Inými slovami, ak sa oko počas operácie pohne ktorýmkoľvek smerom, presne v tom istom čase sa pohne aj systém sledovania oka.

Navyše na maximálnu bezpečnosť, účinnosť a v neposlednom rade aj na zabezpečenie komfortu pacienta počas operácií tento moderný excimerový laser disponuje ešte mnohými ďalšími sofistikovanými technológiami. On-line pachymetria zabezpečuje monitorovanie hrúbky rohovky počas celého zákroku. Metóda AFLA (Automatic Fluence Level Adjustment) zaisťuje ideálne vyvážený pomer medzi celkovým počtom laserových impulzov, ich frekvenciou a dodanou energiou.


Excimerový laser Schwind Amaris 1050 RS 7D

Technológia SmartPulse

Štartovacím bodom na vývin technológie SmartPulse bolo poznanie, že hladšia rohovka má pozitívny efekt na videnie, obzvlášť v prvých dňoch po zákroku. SmartPulse optimalizuje hladkosť povrchu rohovky. V prvej fáze zákroku odstráni excimerový laser dioptrie. V druhej fáze zákroku zabezpečí technológia SmartPulse vyhladenie rohovky do maxima. Vďaka tomu získava klient vynikajúce hodnoty zrakovej ostrosti už nasledujúci deň po operácii. Táto inovácia takisto minimalizuje pooperačný diskomfort, pretože výrazne skracuje čas hojenia. Klienti operovaní laserom Schwind Amaris zažívajú skutočný „wow efekt“ pri zistení, ako dobre vidia bezprostredne po zákroku.

Technológia SmartPulse zlepšuje kvalitu videnia v počiatočných fázach po zákroku a znižuje diskomfort pri všetkých operačných metódach, či už hĺbkových, alebo povrchových. Efekt veľmi hladkej rohovky je najzreteľnejší pri povrchových metódach. Výstupy zo zákrokov vykonaných na viac ako 1000 očiach dokumentujú mimoriadne vysokú účinnosť technológie SmartPulse.

Schwind CXL-365

Doplnkovú výbavu excimerového lasera Schwind Amaris 1050 RS 7D tvorí prístroj Schwind CXL-365 vario system na sieťovanie (crosslinking) kolagénu rohovky. Je to dôležité pri liečbe keratokónusu, ktorá ešte donedávna nebola možná. Dnes sa progresia tohto ochorenia dá spomaliť, niekedy až zastaviť spevnením a zosieťovaním kolagénových vláken. Zákrok sa vykonáva pomocou ultrafialového ožiarenia rohovky (UVA), spojeným s aplikáciou riboflavínu (B2). Po tejto liečbe sa pevnosť rohovky zvýši až o 300 %, vďaka čomu sa rohovka prestane vyklenovať. Je dôležité, aby sa liečba vykonávala v skorších štádiách ochorenia (rohovka nesmie byť tenšia ako 400 mikrometrov), pokiaľ ešte nedošlo k výraznému zhoršeniu videnia.

Schwind CXL-365 vario system

Resumé

Amaris 1050 RS 7D je najrýchlejší, najpresnejší a najbezpečnejší excimerový laser spoločnosti Schwind a vďaka svojim vlastnostiam zvyšuje nielen komfort, ale aj bezpečnosť celej operácie.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
laser oko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať