PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

K najrýchlejšie rastúcim firmám v regióne patrí iba jedna slovenská spoločnosť

0
Spoločnosť Deloitte zverejnila 13. ročník päťdesiatich najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Rebríček sa zostavuje na základe rastu ich výnosov za päťročné obdobie. Slovensko zaznamenalo po rokoch veľký prepad, keď sa v rebríčku umiestnila iba jediná slovenská firma- Sygic.

V roku 2012 dosiahli spoločnosti, ktoré sa umiestnili v rebríčku Fast 50, priemerné tempo rastu vo výške 1 026 %, čo predstavuje mierny pokles oproti minuloročnému priemernému tempu rastu vo výške 1 068 %. V tohtoročnom rebríčku sa umiestnili spoločnosti z ôsmich krajín, pričom 23 spoločností sa v roku 2012 umiestnilo po prvýkrát.

„Viac než polovica technologických firiem v rebríčku (27 firiem) sa zameriava na vývoj softwaru, tretina (17 firiem) na internetové služby. Iba tri spoločnosti boli v celom rebríčku z oblasti telekomunikácií a sietí a jedna z oblasti médií a zábavy," uviedol Ivan Lužica partner na oddelení Consultingu v spoločnosti Deloitte.

Rumunský internetový predajca leteniek Vola.ro sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku spoločnosti Deloitte „Central Europe Technology Fast 50" za rok 2012 už druhý rok po sebe, keď jeho výnosy rástli tempom 17 323 % za posledných päť rokov.
Medzi ostatné rýchlo rastúce spoločnosti patrí český prevádzkovateľ športového webu LiveSport s.r.o., s celkovou mierou rastu vo výške 2 441 % za posledných päť rokov - druhá najrýchlejšie rastúca spoločnosť v tomto roku, ktorá je zároveň druhou najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou druhý rok po sebe, po tom, ako sa po prvý krát objavila v rebríčku v roku 2009 v kategórii Vychádzajúce hviezdy(Rising Stars). Podobný postup v súťaži mala aj poľská softvérová firma i3D S.A., ktorá sa prebojovala z kategórie Vychádzajúce hviezdyv roku 2011 na tretie miesto v rebríčku Fast 50 za rok 2012 s tempom rastu vo výške 2 254 % za päť rokov.

Tento rok sa na čele rebríčka v kategórii Vychádzajúce hviezdyumiestnila poľská softvérová spoločnosť Netwise S.A. s tempom rastu vo výške 643 % za posledné tri roky. V kategórii Veľká päťka (Big 5) sa umiestnil český internetový predajca parfumov Internet Shop s.r.o., tretia najrýchlejšie rastúca spoločnosť za rok 2011, ktorá bola s výnosmi vyše 25 miliónov EUR najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou za rok 2011, a ktorej sa zároveň podarilo udržať sa v hlavnej kategórii rebríčka Fast 50, kde obsadila siedme miesto.

Zo slovenských spoločností zastáva priečku ako prvá a zároveň jediná softvérová spoločnosť Sygic, a.s., ktorá dosiahla rast tržieb za posledných 5 rokov vo výške 526 % a udržala si tak svoju pozíciu v rebríčku z minulého roka.

„Sme veľmi radi, že sme sa opäť stali najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v IT oblasti na Slovensku. Je jednoduchšie sa do rebríčka dostať, ako v ňom zotrvať, pretože z nuly sa rastie rýchlejšie, ako keď už máte určitý obrat. Za týmto rastom sú predovšetkým ľudia a správna stratégia z minulých rokov, kedy sme pochopili, že je potrebné byť blízko užívateľa a viac sa zamerať na mobilné telefóny a ich nosné platformy. Určite nám výrazne pomohol aj fakt, že náš produkt bol od samého začiatku pripravený pre rôzne platformy a tým sme mohli dodať produkt na rôzne trhy a segmenty rýchlejšie ako konkurencia. Veľkým prínosom k rastu bolo aj naše prvenstvo navigácie pre iPhone, či Android, čo by sa nikdy nebolo podarilo bez špičkových vývojárov, ktorých máme" uviedol Michal Štencl, generálny riaditeľ spoločnosti.

„Osem z desiatich generálnych riaditeľov technologických firiem chce v nasledujúcom roku dosiahnuť úspech v podnikaní prostredníctvom organického rastu. Hnacím motorom rastu budú kvalitní a kvalifikovaní zamestnanci. Dve tretiny generálnych riaditeľov vidí potenciál rastu v oblasti cloud computingu a polovica z nich v zameraní sa na obchodný software. Necelá tretina riaditeľov vsádza na sociálne siete," dodal Ivan Lužica.

„Všetky spoločnosti nachádzajúce sa v tohtoročnom rebríčku Fast 50 sa vyznačujú kvalitami, ktoré zahŕňajú: vyhľadávanie príležitostí na zmenu a flexibilitu, poskytovanie inovatívnych riešení a produktov, a sú lídrami inovácií v strednej Európe," uviedol Marek Metrycki, vedúci programu Technology Fast 50 spoločnosti Deloitte Central Europe.

Informácie o zostavení rebríčka
Rebríček Technology Fast 50 v strednej Európe predstavuje poradie najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností na základe rastu ich výnosov za päťročné obdobie. V rebríčku za rok 2012 sa analyzovali výnosy dosiahnuté v rokoch 2007 - 2011.

Hlavná kategória
Na to, aby bola spoločnosť zaradená do hlavného rebríčka Fast 50, musí spĺňať niekoľko kritérií:

  • dosiahnuť ročné výnosy vo výške minimálne 50 000 EUR za každý rok v období od 2007 do 2011,
  • mať centrálu v jednej z krajín strednej Európy (Albánsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko),
  • vyvíjať alebo vyrábať vlastné technológie, alebo vynakladať značné finančné prostriedky na výskum a vývoj,
  • vo vlastníckej štruktúre nesmú byť dcérske spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve strategických subjektov.

Víťazi sa vyberajú podľa poradia prihlásených súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali do súťaže, na základe rastu výnosov za päťročné obdobie od roku 2007 do roku 2011.

Kategória Vychádzajúce hviezdy
V kategórii Vychádzajúce hviezdy spoločnosť Deloitte hodnotí „mladé" spoločnosti, ktoré sa vyznačujú veľkým potenciálom, ale na trhu pôsobia príliš krátko na to, aby splnili kritérium minimálne päťročnej prevádzky, ktoré sa vyžaduje v hlavnej kategórii. Spoločnosti musia podnikať tri až päť rokov a ich výnosy musia presiahnuť 30 000 EUR v každom z uplynulých troch rokov (2009 - 2011). Okrem toho sa na ne vzťahujú rovnaké kritériá ako na hlavný rebríček Fast 50.

Kategória Veľká päťka
Kategória Veľká päťka predstavuje poradie veľkých rýchlo sa rozvíjajúcich spoločností, ktoré dosiahli mimoriadny rast počas predchádzajúcich piatich rokov. Aby bola spoločnosť zaradená do tejto kategórie, musí splniť rovnaké kritériá, aké platia pre hlavný rebríček Fast 50, s výnimkou ročných výnosov za posledný hodnotený rok (2011), ktoré musia pre túto kategóriu presiahnuť 25 mil. EUR.

Viac informácií o kvalifikačných kritériách je k dispozícii na webovej stránke www.deloitte.com/fast50ce

Pridať komentár