ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Microsoft Teams už môže naraz zobraziť 49 účastníkov videohovoru

1
Microsoft Teams rozširuje počet účastníkov videohovorov zobrazovaných na obrazovke z deviatich (mriežka 3 × 3) na 49 (mriežka 7 × 7). Toto zobrazenie sa bude zhodovať so systémom, ktorý má Zoom. Google Meet podporuje 16 účastníkov hovoru (mriežka 4 × 4). Maximálny počet účastníkov videohovoru je 100 pre Google Meet, 250 pre Microsoft Teams a 500 pre Zoom. Zatiaľ je nové zobrazenie k dispozícii v náhľadovej verzii a všeobecne dostupným sa stane na jeseň. Novinka prichádza ako súčasť väčšej aktualizácie zameranej na pedagógov. Teams for Education dostane aj virtuálnu miestnosť Breakout Room, aby sa študenti mohli stretávať a spolupracovať v malých skupinách, funkciu hlásenia sa (zdvihnutia ruky) pre študentov, ako aj možnosť evidovania prezencie. Pribudnú aj nové možnosti, ako zabrániť tomu, aby študenti začali stretnutia bez dozoru, ako vymedziť, kto sa môže na stretnutí zúčastniť, ako aj možnosť overenia toho, kto sa pokúša pripojiť k stretnutiu. Napokon funkcia Class Insights ponú ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Microsoft Teams hovor video

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať