NICEBOY_112021 NICEBOY_112021 NICEBOY_112021

Nový nástroj odhaduje váš „imunitný vek“ a predpovedá riziko ochorenia

0

Nový nástroj meria stupeň chronického zápalu v tele človeka, aby určil jeho „imunologický vek“. Vedci tvrdia, že toto číslo naznačuje, kedy a či sa táto osoba stane oslabenou alebo či u nej v neskoršom živote dôjde k ochoreniu srdca. Nástroj s názvom iAge využíva na analýzu krvných markerov zápalu hlbokú neurónovú sieť. Tieto markery zahŕňajú proteíny nazývané cytokíny, ktoré prenášajú správy medzi imunitnými bunkami a do ďalších buniek v tele. Pomocou vzoriek krvi od 1000 ľudí vo veku 8 až 96 rokov tím odhalil vzorce medzi týmito cirkulujúcimi zápalovými markermi a rôznymi stavmi súvisiacimi s vekom.

Spomedzi 50 cytokínov, ktoré tím hodnotil, najsilnejší vplyv na skóre iAge osoby mal cytokín s názvom CXCL9. Táto látka zvyčajne zhromažďuje imunitné bunky na miesto infekcie, ale medzi účastníkmi štúdie sa hladiny CXCL9 začali rýchlo zvyšovať okolo 60. roku veku. V následných experimentoch s bunkami v laboratórnych miskách tím spojil túto vekovo podmienenú cytokínovú špičku s funkčnými problémami v endotelových bunkách, ktoré sú hlavnou zložkou stien krvných ciev.

Zistili však, že po odbúraní génov pre CXCL9 možno tieto funkcie obnoviť. To naznačuje, že v budúcnosti by sa mohli vyvinúť liečebné postupy na zastavenie nárastu CXCL9 súvisiaceho s vekom. To znamená, že kým vedci lepšie nepochopia základné spúšťače, ktoré spôsobujú zápal súvisiaci s vekom, bude ťažké vyvinúť lieky, ktoré sa zameriavajú na zápal bez toho, aby sa narušil imunitný systém. Len čo hlboká neurónová sieť vygenerovala iAge pre každého účastníka, tím chcel zistiť, ako presne metrika odráža zdravotný stav ľudí.

Skupina dospela k poznatku, že u účastníkov vo veku 60 rokov a viac vyššie hodnoty iAge korelovali s vyšším rizikom u ľudí, ktorí mali súčasne dva alebo viac chronických ochorení. Prediktívne schopnosti iAge sú zaujímavé, no treba ich overiť vo väčších a rôznorodejších skupinách ľudí. Má však potenciál predpovedať zdravotné dôsledky včas, aby ľudia mohli zmeniť svoje správanie a predchádzať tak chronickým chorobám súvisiacim s vekom. V ďalšej časti výskumu sa vedci zamerali na ľudí s výnimočne vysokým vekom okolo 100 rokov.

Ich zistenia naznačovali, že zatiaľ čo vysoké skóre iAge predpovedá oslabenie a chronické ochorenie, nízke skóre môže predpovedať zdravé starnutie. Aj keď umelá inteligencia identifikovala, ktoré cytokíny môžu byť dôležité pre zápal súvisiaci s vekom, neposkytla žiadne informácie o tom, prečo sú špecifické cytokíny viazané na starnutie. Pretože imunitný systém funguje ako viacúrovňová sieť, kde jediný cytokín môže spustiť komplikovanú kaskádu udalostí, pochopenie toho, aké zmeny v celej sieti vedú k chronickému zápalu, si bude vyžadovať oveľa viac práce. Výskum bol publikovaný v časopise Nature Aging.

Zdroj: livescience.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať