S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Prievidza a Mastercard budú spolupracovať

Tlačové správy
0

Inovatívny líder Mastercard pomôže Prievidzi svojimi skúsenosťami implementovať koncept Smart City

Predstavitelia mesta Prievidza a spoločnosti Mastercard dnes podpísali spoločné Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca v rámci programu Smart Cities. Prievidza tak deklarovala záujem priniesť svojim obyvateľom a návštevníkom moderné technologické riešenia v oblasti dopravy a parkovania.

Cieľom memoranda je definovať oblasti, v ktorých by Prievidza vedela aplikovať kroky smerujúce k implementácii smart technológií do bežného života občanov.

Slovensko je krajina, ktorá je ideálna na testovanie a zavádzanie technologických noviniek. Napríklad je u nás v porovnaní s inými krajinami oveľa viac rozšírené používanie bezkontaktných úhrad platobnými kartami. Radi by sme na to nadviazali a v Prievidzi zaviedli také riešenia, ktoré tieto technológie využívajú," hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Spolupráca bude prebiehať primárne na báze výmeny odborných poznatkov a informácií. Hlavnými bodmi memoranda sú v prvom rade možnosti preskúmania spoločnej realizácie projektu Smart Cities, a to v oblastiach ako verejná doprava či parkovanie. Obidve strany sa v rámci memoranda zaviazali riešenia z oblasti Smart Cities spoločne identifikovať, aby tak mohli prispieť k ich implementácii aj v ďalších mestách, nie len na Slovensku.

V spoločnosti Mastercard nám veľmi záleží na inováciách. Preto sa neustále snažíme prinášať novinky z oblasti najnovších technológií. Slovensko je vďaka otvorenosti voči inováciám na dobrej ceste zaradiť sa medzi technologicky najvyspelejšie európske krajiny.  Veríme preto, že naša spolupráca s mestom Prievidza povedie k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných jeho obyvateľom a návštevníkom,“ uviedol Martin Dolejš, Manažér Rozvoja obchodu, ČR&SK

Mastercard patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií a postupov a podpísaním spoločného memoranda s mestom tak môže Prievidzi výrazne pomôcť v  zavádzaní inovatívnych metód v oblasti Smart Cities, týkajúcich sa predovšetkým moderných spôsobov platieb a ich identifikácie.

Koncept Smart Cities je aj podľa Európskeho parlamentu kľúčový pre budúcnosť miest, pretože umožňuje navzájom prepájať inovatívne využitie informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií, cestnú infraštruktúru a dbá tiež na  čisté životné prostredie a trvalú udržateľnosť.

Supreme

Všetky autorove články
Mastercard

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať