HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Reportáž: conhIt 2017 - súčasnosť a budúcnosť IT v zdravotníctve

0

Pod názvom conhIT sa posledný aprílový týždeň v Berlíne konal už desiaty ročník odborného medzinárodného veľtrhu a kongresu zameraného na informačné technológie v zdravotníctve. Je to najväčšie podujatie svojho druhu v Európe. Názov conhIT je akronym pre Connecting Healtcare IT. Viac než 10 000 návštevníkov si mohlo vypočuť prednášky v troch sekciách a v štyroch výstavných halách si prezrieť exponáty 500 vystavovateľov z 20 krajín.

Digitálna transformácia zdravotníctva

Podujatie pokrýva témy digitalizácie všetkých oblastí zdravotníctva a pridružených odvetví. To zahrnuje riešenia hardvérovej a softvérovej infraštruktúry, komunikačné a telemedicínske produkty, IT riešenia pre ambulancie lekárov, laboratóriá a rádiológiu, archiváciu záznamov a zdravotnícku dokumentáciu, poradenstvo, IT bezpečnosť, eHealth a mobile Health, outsourcing, manažment kvality a vedomostný manažment, vzdelávanie, výskum a publikačnú činnosť.

Podobne ako IT podpora akéhokoľvek odvetvia podnikania, štátnej či verejnej správy aj dobre zvládnutá informatizácia zdravotníctva umožní dosiahnuť vyššiu kvalitu poskytovaných služieb pri nižších nákladoch. Analógií s biznisom či výrobným sektorom nájdeme viac. Podobne ako Industry 4.0 sa v zdravotníctve presadzuje koncepcia Health 4.0. V praxi to znamená podporu procesov v dvoch rovinách: priamo procesov vyšetrenie a lekárskych zákrokov a takisto administratívnych, logistických a podporných procesov.

Matthias Meierhofer, predseda asociácie nemeckých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdôraznil, že informatizácia zdravotníctva je dvojsečná zbraň. Na jednej strane pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a súvisiacich činností, no zároveň často znamená zvýšenie nákladov. Pri neefektívnom míňaní prostriedkov na zdravotníctvo vrátane jeho IT podpory by mohla nastať situácia, že by zdravotná starostlivosť začala byť pre určité skupiny obyvateľstva z ekonomických dôvodov nedostupná.

Kľúčová je bezpečnosť a spoľahlivosť. Ani v jednom z 500 stánkov sme nenašli ani náznak riešení využívajúcich virtuálnu či rozšírenú realitu. „Na toto ešte nedozrel čas,“ vysvetlil profesor Paul Schmücker z Hochschule Mannheim, „hráčov tieto technológie bavia, prípadné škody v biznise či priemyselnom sektore sa dajú nahradiť, no v zdravotníctve zavádzame novinky tohto typu veľmi opatrne.“ Profesor vidí význam IT podpory skôr v odbremenení od rutinných činností.

Vzhľadom na charakter citlivých osobných údajov je pri ich ukladaní a archivovaní veľmi dôležité zabezpečenie a transparentnosť všetkých procesov. Na jednej strane je nutnosť ochrany osobných údajov a na druhej strane potreba zdieľania niektorých údajov. Veľa sa polemizuje o stupni depersonalizácie zdravotnej dokumentácie, napríklad záznamov z chirurgických zákrokov.

IoT, roboty a exoskelety

Veľmi zaujímavá bola prednáška na tému výhody robotiky a internetu vecí pre zdravotníctvo. Informačné technológie a robotika účinne pomáhajú a dokonca nahrádzajú nielen fyzické, ale aj kognitívne, no stereotypné činnosti. Eliminujú vplyv ľudského faktora napríklad pri analýze vzoriek. Okrem týchto aspektov, ktoré ovplyvňujú predovšetkým produktivitu, robotika a výpočtová technika otvárajú aj úplne nové príležitosti na pomoc a liečenie pacientov. Prebiehajúca digitálna transformácia v praxi znamená inteligentné prepojenie existujúcich systémov s cieľom pridania novej funkcionality. Automatizujú sa klasické zariadenia nielen v nemocniciach, ale aj u pacientov, ako sú inzulínové perá, zdokonaľujú sa kardiostimulátory a podobne. Začínajú sa využívať nové zariadenia, napríklad exoskelety, ktoré sú veľmi účinné v procese rehabilitácie.

V súvislosti s robotmi vám zrejme ako prvý scenár napadne robotické zariadenie vykonávajúce chirurgické úkony. V zdravotníctve je však veľa ďalších oblastí, kde by lekári a sestry uvítali šikovných, neúnavných a neomylných pomocníkov. Počnúc manipuláciou s nevládnymi pacientmi cez rozdeľovanie liekov a ďalšie úkony, kde sa vyžaduje buď veľká fyzická sila, alebo neustála sústredenosť. Roboty s mechanickými ramenami na rozdeľovanie liekov sa už testujú v nemocničnej praxi. Vývoj exoskeletov pre vojakov či pracovníkov prenášajúcich ťažké bremená je dôležitý predpoklad na vytvorenie exoskeletov, pomocou ktorých budú môcť chodiť aj mnohí telesne postihnutí ľudia, ktorí v súčasnosti potrebujú invalidný vozík. Exoskelety pomáhajú pri chodení a iných úkonoch hlavne v počiatočnom štádiu rehabilitácie. Môžu slúžiť aj ako rehabilitačná či cvičebná pomôcka. Pacient cvičí tak, že prekonáva jeho programovo riadený mechanický odpor.

IT riešia aj problémy, ktoré samy spôsobili

Najväčší úspech u publika mala jednoznačne prednáška futuristky Jeanette Huber z nemeckého Zukunftsinstitutu. Hovorila nielen o budúcnosti zdravotníctva a jeho IT podpory, ale aj o rôznych sprievodných fenoménoch. Tak ako sú dnes bežné smartftóny, inteligentné hodinky a náramky na meranie a vyhodnocovanie zdravotného stavu a  aktivít fitnes, v blízkej budúcnosti budú bežné rôzne zdravotné či telemetrické implantáty, kontaktné šošovky schopné merať obsah cukru v krvi a ďalšie zariadenia prezentované startupmi aj renovovanými globálnymi firmami. Bežné budú aj kapsuly či dokonca pilulky na prehltnutie, vybavené čipmi, senzormi, kamerami či a robotickými mikrochirurgickými nástrojmi. Význam internetu nebude v neutrálnom až škodlivom fenoméne „Dr. Google“, ale vo využití diskusných fór a sociálnych sietí pri vymieňaní skúseností medzi pacientmi. Nie ohľadne liečby, na to je lekár, ale ohľadne životosprávy, spoločenského uplatnenia, integrácie, motivácie a podobne.

Aj v tomto prípade sa uplatňuje jeden zo základných postulátov, že informačné technológie pomáhajú riešiť problémy, ktoré by bez nich pravdepodobne neboli vznikli. IT v zdravotníctve sa snaží pomáhať riešiť dôsledky nadmerného používania smartfónov, počítačov či sociálnych sietí. Spolu so sedavým spôsobom života a kaloricky výdatnou stravou, zjedenou nie kultúrne, ale doslova „zožratou“ v rýchlosti, aby sme sa náhodou vychutnávaním predkrmu neochudobnili o status youtubera na sociálnej sieti, to vedie k obezite a civilizačným chorobám. Tieto fenomény sa prejavujú v oveľa skoršom veku než pred touto érou sedavej mobility. Jeanette Huber v tejto súvislosti parodizovala zaužívaný pojem „social butterfly“ na „social elephant“.

Čiastočným protipólom sú mobilné aplikácie a hry motivujúce na zdravé stravovanie a pohyb, umožňujúce monitorovanie príjmu kávy, tekutín a v blízkej budúcnosti aj kalorickú hodnotu potravín. V tomto smere je perfektná aplikácia Pokémon Go, ktorá mnohých mladých ľudí nenásilným motivačným spôsobom vyhnala z ich zatemnených „brlohov“, ak už nie do prírody, tak aspoň do mesta.

Pri stanovení diagnózy či analýzy vzoriek sa bude čoraz častejšie uplatňovať samoučiaca umelá inteligencia. Na prednáške bola prezentovaná schopnosť učenia platformy Google AI Deep Learning na jednoduchej, no pre stroj neznámej hre Bricks, kde ide o vyrážanie tehličiek odrážaním loptičky na spôsob hier z éry herných konzol Atari. Po 10 minútach algoritmus pohybujúci prvkom odrážajúcim loptičku robil veľa chýb, no po 120 minútach samostatného učenia už hral bravúrne, a to všetko bez jediného pokynu či riadka kódu.

 

Obrázky do printu


Veľký záujem vzbudili praktické ukážky exoskeletu


Nemocničné lôžko so zábavným systémom a tabletom. Pre naše nemocnice zatiaľ v rovine sci-fi...


Futuristka Jeanette Huber vyzdvihla motivačný prínos mobilnej aplikácie Pokémon Go na pohyb

Náklady na cestu hradilo zastúpenie Messe Berlín v SR, ktoré ponúka slovenským záujemcom informácie a poradenstvo k účasti.

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
conhIT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať