SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Robotický nos dokáže „vycítiť“ chorobu z vášho dychu

0

Vedci pracujú na diagnostických technikách, ktoré by dokázali zachytiť chemické zlúčeniny z dychu, potu, sĺz a iných telesných výlučkov, ktoré pôsobia ako „odtlačky prstov“ tisícok chorôb. Tento koncept, známy ako volatolomika, si však bude vyžadovať spoluprácu v mnohých disciplínach. Patria sem chemici, vedci v oblasti materiálov, elektroinžinieri a pod. Keď napríklad ucítite parfum, stretnete sa s vôňou kvetov alebo korenia, vaše telo v skutočnosti cíti prchavé organické zlúčeniny, chemikálie, ktoré majú nízky bod varu, a tak sa ľahko odparujú.

Skupina týchto chemikálií sa označuje ako prchavé organické zlúčeniny (volatile organic compounds – VOC). Organizmy zámerne uvoľňujú prchavé organické látky na rôzne účely vrátane obrany, komunikácie a rozmnožovania. VOC sa však uvoľňujú aj náhodne ako súčasť všetkých biologických procesov vrátane procesov súvisiacich s chorobami. Uvoľňované VOC sú jedinečné pre každý z týchto procesov. To znamená, že pre každú chorobu existuje osobitný VOC ako „podpis“ alebo „odtlačok prsta“.

Takéto VOC súvisiace s chorobou sa uvoľňujú dlho predtým, ako si ľudia uvedomia, že s nimi niečo nie je v poriadku. Pritom mnohé choroby sa liečia tým ľahšie, čím skôr sa diagnostikujú. Ak teda výskumníci a lekári dokážu kategorizovať odtlačky VOC rôznych chorôb a inžinieri dokážu vyvinúť zariadenia, ktoré by mohli rýchlo identifikovať takéto odtlačky, mohlo by to potenciálne priniesť revolúciu v schopnosti medicíny diagnostikovať a napokon aj liečiť choroby. Navyše takáto diagnostika pomocou „čuchania“ by nemusela byť invazívna, čo znamená, že by bola bezbolestná.

Explóziu záujmu o výskum volatolomiky vyvolal vývoj nanomateriálových senzorov, ktoré potenciálne dokážu rýchlo a presne identifikovať tieto signatúry VOC. Teraz výskumníci z rôznych vedných odborov napísali komplexný prehľadový dokument, publikovaný v časopise Nano Research, ktorý bude fungovať ako most spájajúci ich odborné znalosti v tejto rozľahlej oblasti. Autori najskôr zhrnuli všetky VOC, ktoré sú spojené s rôznymi chorobami zo všetkých možných telesných zdrojov, do akejsi encyklopédie chorobných prchavých látok.

Okrem toho prehľad obsahuje komentár k súčasnému stavu technológií súvisiacich s analýzou volatolomiky, najmä pokročilých zariadení, ako je „elektronický nos“ (E-nose) a „fotonický nos“ (P-nose) na detekciu VOC. Opísaním súčasnej situácie a prekážok, s ktorými sa vývojári týchto „robotických nosov“ stretávajú, a ponúknutím perspektív do budúcnosti sa autori snažia jednak poskytnúť lekárom dobré pochopenie týchto špičkových detekčných technológií, jednak ponúknuť všetkým výskumníkom v oblasti volatolomiky prehľad o tom, kde sú hlavné medzery vo výskume, a priblížiť tak komerčné nasadenie týchto zariadení.

Zdroj: neurosciencenews.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať