CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Spoločnosť Saab a Technická univerzita v Košiciach vstupujú do novej fázy spolupráce v oblasti inovácií

Tlačové správy
0

Spoločnosť Saab, dodávatel obranných a bezpečnostných riešení, a slovenská Technická univerzita v Košiciach (TUKE) oznamujú novú fázu spolupráce v oblasti inovácií. Spoločnosť Saab a TUKE dnes v Bratislave podpísali novú dohodu o ďalšej spolupráci, ktorá prinesie ďalší presun švédskeho know-how do Startup centra TUKE a podnikateľského inkubátora TUKE.

Spoločnosť Saab investuje veľké prostriedky do výskumu a vývoja aj inovácií, ako vo Švédsku, tak aj v iných krajinách. Spoločnosť Saab už od roku 2015 aktívne podporuje ekosystém inovácií okolo TUKE, vrátane poskytnutia pomoci univerzite s vytvorením jej Startup centra. Podpora spoločnosti Saab bola kľúčová pre niekoľko úspešných nových podnikov, ktoré využili podnikateľský inkubátor TUKE.

Dnes podpísali zástupcovia spoločnosti Saab a univerzity TUKE dohodu, ktorá predĺži ich súčasnú spoluprácu. Táto spolupráca sa v ďalšej fáze sústredí na spojenie univerzity TUKE a inkubovaných spoločností so skúsenými švédskymi podnikateľskými poradcami, ktorí majú skúsenosti s pomocou startupom pri ich rozvoji v úspešné podniky.

„Sme nadšení, že môžeme posunúť našu úspešnú spoluprácu s TUKE na novú úroveň. Chceme v iných krajinách zopakovať to, čo robíme v oblasti výskumu a vývoja a inovácií vo Švédsku. Slovensko predstavuje pre spoločnosť Saab dôležitý trh a s radosťou budeme exportovať naše know-how a skúsenosti,“ vraví Peter Nilsson, viceprezident a riaditeľ pre obchodný vývoj a stratégiu v spoločnosti Saab.

Spolupráca medzi spoločnosťou Saab a TUKE je založená na takzvanom princípe „Triple Helix“ – tento princíp spája zainteresované osoby z verejného sektoru, akademického sektoru a priemyslu v úsilí prekonať technologické výzvy, pred ktorými stojí dnešná spoločnosť. To je oblasť, v ktorej má Saab, a Švédsko ako krajina, rozsiahle skúsenosti.

„Doterajšia spolupráca TUKE a Saab priniesla konkrétne výsledky v definovaní legislatívneho rámca a ochrany duševného vlastníctva a tiež v oblasti nastavenia biznis procesov medzi TUKE a existujúcimi start-upmi. Ďalšia etapa spolupráce bude zameraná na rozvoj firiem už umiestnených v Inkubátore TUKE aj s finančnou podporou mentorov zo strany spoločnosti Saab. Medzinárodne skúsenosti Saab implementované do prostredia TUKE sú zárukou úspešného rozvoja inovačného ekosystému v regióne,“ hovorí Anton Čižmár, vicerektor TUKE pre inovácie.

Startup centrum TUKE je súčasťou Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Ústav spolupracuje so spoločnosťou Saab od roku 2015.

Spoločnosť Saab má rozsiahle skúsenosti v oblasti spolupráce s univerzitami a výskumnými ústavmi. Saab sa zaujíma najmä o podporu startupov, pretože tieto spoločnosti majú významný potenciál k rastu a sú preto zaujímavejšie pre potenciálnych investorov.

Cook Communications

Všetky autorove články
Saab

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať