S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Technické charakteristiky aplikácie mikrospínačov

Tlačové správy
0

Veľmi dôležitým krokom pri výbere vhodného mikrospínača pre konkrétnu aplikáciu je posúdenie jeho technických parametrov s ohľadom na inštalačné podmienky. V zásade sú rozlišované tri základné typy mikrospínačov podľa toho, akým spôsobom je spustená ich reakcia, teda uzatvorenie alebo prerušenie napojeného systému, a to na systémy TACT (priame) alebo SNAP ACTION (s predpísanou akčnou silou a spôsobom zopnutia). Každý z týchto typov sa používa pre odlišné systémy, ich charakteristiky sa však často prekrývajú najmä s ohľadom na podmienky, v ktorých je daný spínaný systém prevádzkovaný.

Aké technické podmienky je potreba u mikrospínačov sledovať

Veľký rozsah uplatnenia mikrospínačov je predispozíciou vysokej variability podmienok prevádzky, ktoré zahrnujú nielen inštalačný priestor, ale i teplotné a vlhkostné parametre okolia. Práve preto je možné zadovážiť rôzne konštrukčné typy v oboch kategóriách, ktoré majú buď odhalenú technológiu, jednoduché puzdro alebo prepracované krytovanie, pričom i samotné súčasti mikrospínača môžu byť vyrobené z nenáročných alebo veľmi odolných materiálov, čo sa napokon odráža i v jeho cene. Vedľa akčného spúšťania sa mikrospínače od seba odlišujú i vlastným stupňom automatizácie, ktorý určuje, či na svojom puzdre nesú tlačidlo pre manuálne ovládanie, alebo sú pripravené k zabudovaní do automatizačného systému. Technické parametre potom zahrnujú nasledujúce charakteristiky:

  • spôsob uchytenia a zapojenia do spínaného obvodu (montáž)
  • inštalačná veľkosť
  • rozsah prevádzkových teplôt
  • odolnosť voči vlhkosti či prachovým čiastočkám

Montáž mikrospínačov

Princípy montáže mikrospínača sa odvíjajú od typu systému, na ktorý je inštalovaný. V zásade sú rozlišované nasledujúce typy:

  • na dosky plošných spojov (SMD, SMT alebo THT)
  • spájkovanie
  • podľa technológie (vtlačovaie, bočný úchyt apod.)

Spôsob montáže potom určujú typy konektorov mikrospínača.

Inštalačná veľkosť

Veľkostné kategórie mikrospínačov sú definované objemovým rozsahom, v tomto smere teda môžeme rozoznávať mikrospinac štandardný, malý alebo ultra malý (obvykle používaný na doskách plošných spojov). V bežnej praxi sa však udávajú presné rozmery telesa mikrospínača (vrátane tvaru – štvorcový alebo obdĺžnikový), aby bolo možné presne stanoviť jeho umiestnenie v systéme.

Rozsah prevádzkových teplôt

Najmä mikrospínače, ktoré sa používajú v meradlách či automatizovaných prevádzkach s výrazným dynamickým a tepelným namáhaním vyžadujú veľký rozsah prevádzkových teplôt. U mikrospínačov pre bežné spotrebiče postačí štandardný rozsah od nízkych interiérových teplôt po zvýšenú teplotu zahrievania zariadenia (približne medzi 0 a 80 °C). S ohľadom na materiálové riešenie a krytovanie však typy do náročných prostredí vydržia i veľký mráz či veľmi vysoké teploty.

Odolnosť voči vlhkosti a prachu

Táto vlastnosť je dôležitá predovšetkým c priemyselných a výrobných priestoroch, kde je vysoké znečistenie vzduchu prachovými čiastočkami, alebo vysoká vlhkosť vzduchu. Pre tieto prevádzky je nutné vyberať mikrospínače zatesnené alebo s dostatočným IP.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať