SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Technologické fórum: Nový normál práce

Technológie
0

Od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu sa toho veľa zmenilo. Okrem zdravotných obmedzení sa zmeny vo veľkej miere dotkli aj pracovných podmienok. Mnoho spoločností bolo nútených prejsť na prácu z domu veľmi rýchlo bez toho, aby mali zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia pre svojich zamestnancov. Tým sa stali ľahším terčom kybernetických útokov útokov. V mnohých prípadoch sa zamestnanci prihlasovali do svojich firemných účtov, resp. do svojho pracovného prostredia aj z domácich počítačov, častokrát pripojených na sieť len s minimálnou ochranou.

Okrem bezpečnostného hľadiska bude témou diskusie aj efektívosť a flexibilita práce z ľubovoľného miesta pričom Cloud a aplikácie v Cloude sú prirodzeným technickým riešením. Je dôležité zabezpečiť vzdialenú alebo hybridnú prácu aj z pohľadu používaných aplikácií, efektívnosti procesov a zamestnancov, automatizácie a podpory používateľov.

Pridajte sa do diskusie s odborníkmi z firiem:

Cisco
Cisco Zero Trust Security - Vlna Covidu prekopala všetky zaužívané scenáre. Firmy a zamestnanci museli zo dňa na deň riešiť novú situáciu – ako riešit prácu z domova, prepojenie domácnosti s kanceláriou, efektivitu zamestancov so zreteľom na narastajúce útoky zneuživajúc práve tento stav. Ako sa s tým organizácie vysporiadali? Ako by mala vyzerať bezpečnostná stratégia pre hybridnú prácu odkiaľkoľvek? Aké sú dostupné nástroje, ktoré vieme využiť pre elimináciu rizík spojených s bezpečnostnými rizikami pre Nový Normál práce?

HPE 
HPE Alletra - Cloud vniesol do IT väčšiu dynamiku a priniesol úplne novú zákaznícku skúsenosť. IT zdroje sú dostupné takmer okamžite a za služby sa platí podľa skutočného využitia. Tieto možnosti si organizácie rýchlo osvojili a dnes sa ich snažia aplikovať vo svojej infraštruktúre. HPE Alletra je on-prem dátové úložisko spravované cez Data Services Cloud Console, ktoré prináša cloudovú skúsenosť pre všetky dáta bez ohľadu na ich umiestnenie.

Red Hat
Red Hat Openshift - Efektívna práca z ľubovoľného miesta je jednou zo súčasných požiadaviek na flexibilitu organizácií. Cloud a aplikácie v cloude sú prirodzeným technickým riešením. Je dôležité, aby dizajn aplikácií, bezpečnosť, dostupnosť, používateľská skúsenosť a ďalšie stránky aplikácií podporovali prácu používateľov. To kladie požiadavky na architektúru, vývoj, prevádzku a využívanie vhodných nástrojov, o ktorých budeme hovoriť.

REGISTRÁCIA

Špeciálny projekt

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať