SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Trenčín plánuje na komunikáciu s občanmi využívať chatbota s umelou inteligenciou

0

Trenčín bude prvým slovenským mestom, ktoré do komunikácie s obyvateľmi plánuje zaradiť aj prvky umelej inteligencie. Väčšina obyvateľov miest vo veku 18 – 40 rokov uprednostňuje pri komunikácii so spoločnosťami a firmami formu posielania správ – messaging, pred telefonovaním, e-mailom či SMS. Preto najvhodnejším komunikačným prostriedkom na efektívne fungovanie samosprávy sa je práve táto forma. Mesto Trenčín, ktoré rozbieha „Smart komunikácia s obyvateľmi mesta“ projekt v spolupráci s bot.media. Spolupráca mesta Trenčín a spoločnosti bot.media vznikla na základe výzvy v rámci projektu OpenMaker, ktorý manažuje spoločnosť Centire.

Ciele projektu vysvetľuje zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák a Patrik Serbin zo spoločnosti bot.media.

Niektoré mestá si nechali vytvoriť mobilné aplikácie, pomocou ktorých môže mesto oznamovať občanom informácie a ľudia môžu prostredníctvom aplikácií posielať rôzne podnety. Tento trend sa príliš neosvedčil.  Ľudia čoraz menej používajú rôzne špecializované aplikácie, namiesto toho používajú aplikácie najpopulárnejších sociálnych sietí a četovacích aplikácií. Informácie prichádzajúce od mestského chatbota sa v takýchto aplikáciách, napríklad Facebook Messengera zaradia do prúdu informácií prichádzajúcich zo sociálnych okruhov používateľa ako je rodina, priatelia, kolegovia a podobne.

Zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák predpokladá, že do skúšobnej prevádzky sa Smart City – A.I. chatbot dostane už v priebehu tohto roku

Na inicializáciu komunikácie stačí jeden jednoduchý úkon.  Mestského chatbota si občan pridá ako kontakt do Messengera. Výhodou je, že ľudí netreba učiť nič nové, aplikácie na četovanie používajú v súčasnosti prakticky všetky vekové kategórie. Úroveň angažovanosti pri tejto forme komunikácie je až 95 %, pretože správy na četovacích aplikáciách ľudia čítajú a čítajú ich spravidla ihneď po tom ako správu dostali. Podľa skúseností z iných miest komunikácia prostredníctvom četu do značnej miery odbremeňujú klientské centrá mestských úradov od často sa opakujúcich otázok, napríklad ohľadne termínov odvozu smetí, rozkopávok a podobne. Klientské centrá potom môžu riešiť inú, pre občanov dôležitú agendu.

Občania môžu nahlasovať rôzne udalosti, ktoré je potrebné urgentne riešiť, napríklad spadnutý strom na ceste, neodhrnutý chodník a podobne.

V súčasnosti sa realizuje štúdia uskutočniteľnosti ktorej súčasťou je aj pilotné riešenia. Zatiaľ budú obyvatelia mesta komunikovať cez četbota pomocou rôznych rozcestníkov – liniek a tlačidiel. V druhej fáze sa na takto zozbierané údaje aplikuje strojové učenie aby sa natrénovali modely umelej inteligencie, ktorá sa potom bude neustále priebežne zdokonaľovať.

Push verzus Pull spôsob komunikácie. Namiesto periodického dopytovania si občan vyznačí svoje záujmové oblasti a mesto mu bude posielať automaticky relevantné údaje.

Smart City – A.I. chatbot je unikátny počítačový program, ktorý simuluje konverzáciu obvyklú medzi ľuďmi. Tento chatbot dokáže v reálnom čase a vo veľkom objeme komunikovať s viacerými obyvateľmi naraz. Vie prispôsobovať a personalizovať komunikáciu podľa kontextu konverzácie, správania či preferencií obyvateľov. Dokáže sa tiež prostredníctvom A.I. technológie sám učiť a kontinuálne zdokonaľovať komunikáciu. Chatbot je k dispozícii obyvateľom a návštevníkom mesta nepretržite v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu. Taktiež vie vykonávať rôzne užitočné funkcie ako navigácia, notifikácia, príjem audio/video podnetov, zobrazovanie médií a veľa iného.

Projekt má dve fázy, ktoré budú trvať spolu 6 mesiacov. Momentálne sa na inovatívne riešenie Smart City – A.I. chatbot pripravuje prvá fáza - Štúdia uskutočniteľnosti. „Po úspešnej verejnej súťaži na nový web mesta Trenčín prichádzame s novým moderným spôsobom, ako komunikovať so samosprávou. Stále hľadáme spôsoby, ako viac a transparentnejšie komunikovať s obyvateľmi. Preto sledujeme, ako medzi sebou obyvatelia komunikujú a snažíme sa k nim priblížiť práve tým spôsobom, ktorý je im najpohodlnejší,“ vysvetľuje Patrik Žák.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
chatbot umela inteligencia mesto komunikacia obyvatel

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať