V Košiciach dostanú príležitosť inovatívne nápady. Registrácia na IT Innovation Boot Camp je už spustená

0

Študenti, start-upisti aj nadšenci pre IT dostanú šancu predstaviť svoj projekt na prvom ročníku IT Innovation Boot Camp, ktorý organizuje spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci s UVP TECHNICOM a Technickou univerzitou v Košiciach. Cieľom tohto podujatia je podpora inovačných nápadov v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia.

Účastníci IT Innovation Boot Camp sa dozvedia, ako transformovať inovatívne myšlienky v oblasti zdravia do skutočných projektov, ako nápady rozvíjať a dotiahnuť ich do úspešného konca. „Je dôležité robiť veci, ktoré sa skutočne vo finále môžu považovať za inováciu a robiť ich tak, aby z nich obyvatelia mali čo najväčší úžitok. Práve tu chce T-Systems Slovakia ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti,“ hovorí Peter Breyl, člen Innovlabu Košice.

Podujatie je jednou z aktivít v rámci spolupráce T-Systems Slovakia s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (EIT Health). Cieľom tohto partnerstva je podpora inovatívnych nápadov až do fázy, kedy sa z nich stanú konkurencieschopné produkty či služby, ktoré zlepšia oblasť zdravotníctva.

Ponúkame príležitosť pre všetkých s nápadom či víziou, aby sa pokúsili zrealizovať svoj nápad a pomohli tak inovovať oblasť zdravotníctva, ale aj dokázať, že IT na východe Slovenska má perspektívu pre celý európsky trh,” hovorí Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

Spolupráca s partnermi v regióne
Spoločnosť T-Systems Slovakia prizvala ku kooperácii s EIT Health aj ďalších partnerov - Univerzitný vedecký park (UVP) TECHNICOM v Košiciach a Technickú univerzitu v Košiciach. Na základe dlhoročných pracovných skúseností v oblasti zdravia projekt podporila aj doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA z Ekonomickej Fakulty TUKE, ktorá bude aktívnou členkou riadiacej komisie a bude vyhodnocovať navrhované riešenia.

Hlavným dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu je podpora rozvoja inovačného potenciálu medzi vysokoškolskými študentmi so záujmom o nové IT technológie a inovácie. Zároveň má projekt veľký význam aj v odkrývaní možností zlepšovania životných podmienok kraja práve inováciami,” vyjadril sa doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM.

Priebeh podujatia
IT Innovation Boot Camp sa uskutoční 1. októbra 2018 v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach. Úlohou 24 vybraných inovátorov rozdelených do trojíc bude vypracovanie zadania na jednu z tém Horizontu 2020 - programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Tohtoročnými témami budú - Health, Demographic Change a Well Being.

Svoju ideu rozvinú metódou design thinking, pri ktorej prichádzajú do centra pozornosti želania a túžby zákazníkov, kým samotný návrh produktu sa uskutočňuje v jednej z posledných fáz. Počas celého dňa budú mať účastníci k dispozícii pomoc od skúsených mentorov z akademickej aj podnikateľskej oblasti.

Hodnotné výhry aj sľubná budúcnosť projektov
IT Innovation Boot Camp je okrem vzdelávacieho kurzu zároveň aj súťažou. Tím, ktorý predstaví víťazný projekt, získa hodnotné ceny v celkovej hodnote 4 500 eur a možnosť prezentovať svoj nápad  pred Ministerstvom zdravotníctva SR a Košickým samosprávnym krajom. Víťazný projekt bude odprezentovaný pred Telekom Healthcare Solutions a komunitou City of Tevelopers, vďaka ktorým môže dôjsť k skutočnej realizácii projektového návrhu.

Záujemcovia sa môžu do projektu prihlásiť na webovej stránke.

Zobrazit Galériu

Technical University of Košice

Všetky autorove články
Slovensko inovácie súťaž projekt biznis startup

Pridať komentár