CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Všeliek pre vašu firmu? Kvalitné dáta

0
Práca s nekvalitnými dátami predpovedá jediné - nekvalitné výsledky. Firmy s nepresnými informáciami chybne prognózujú svoj vývoj, zbytočne zvyšujú náklady, spomaľujú rozhodovanie a v neposlednom rade riskujú dobré vzťahy so zákazníkmi, partnermi aj dodávateľmi. Kvalita dát je daná niekoľkými znakmi, medzi ktoré neodmysliteľne patrí prepojenosť, dostupnosť, bezchybnosť a bezpečnosť. Všetky menované atribúty môže podporiť vhodne vybraný a správne implementovaný komplexný systém ERP. Prepojenosť. Dáta, ktoré nie sú kontinuálne, môžu vašej firme ublížiť hlavne v procesnej rovine: pribúda viacej práce, plytvá sa so zdrojmi alebo opätovne chýba materiál. Na zabezpečenie kvalitného a prepojeného dátového základu je vhodný komplexný softvér, ktorý zabraňuje tvorbe duplicít. Žiaľ, nie je výnimka, že firma používa množstvo (rôzne starých) systémov. Tie medzi sebou nie sú prepojené a zameriavajú sa len na čiastkové agendy. Podnik je tým informačne rozdelený na veľa izolovaných ostrovov, z ktorý ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať