CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ako chrániť výrobné plány pred ich únikom mimo firmy

0
Najdôležitejšie know-how výrobných firiem sú výrobné plány a projektová dokumentácia k produkovaným výrobkom. Z pohľadu bezpečnostných konzultantov sa pozrieme na najčastejšie bezpečnostné zraniteľnosti, s ktorými sa v súvislosti s výrobnými plánmi stretávame, a uvedieme incidenty, ktoré sme v našom regióne zaznamenali. Predstavíme aj najvhodnejšie spôsoby, ako sa k ochrane výrobných plánov postaviť, a typy technológií, ktoré celému procesu môžu pomôcť. Výrobné firmy, akých je v našom regióne nespočetne veľa, majú v oblasti informačných technológií jedno spoločné, a to dáta, ktoré tvoria pre nich kľúčové know-how. V praxi sa u našich zákazníkov stretávame s mnohými problémami na poli zabezpečenia týchto informácií. Takéto problémy vedú k incidentom a priamym stratám, spojeným s únikom dát. Vo všeobecnosti môžeme incidenty rozdeliť do dvoch kategórií, a síce na úmyselné a neúmyselné. Úmyselné incidenty majú spravidla väčší dosah na firmu, stávajú sa menej často, ale dokážu ohroziť fun ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať