SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Výroba plastov s nulovými emisiami je reálna

0

Vedci dokázali, že možno ekonomicky vyrábať plasty, ktoré majú počas celého životného cyklu nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov. Od začiatku 50. rokov 20. storočia si plasty našli cestu takmer do všetkých oblastí moderného života. V rokoch 1964 až 2014 sa spotreba plastov zvýšila dvadsaťnásobne, a to z 15 na 311 miliónov ton ročne. Počas tohto obdobia sa zvýšilo nielen znečistenie životného prostredia plastovým odpadom, ale aj množstvo ropy, ktoré sa pri jeho výrobe spotrebuje, a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov.

Vedci teraz vytvorili nový výpočtový model globálnej výroby a likvidácie plastov, ktorý kombinuje tri už existujúce technológie: recykláciu plastov a ich výrobu z biomasy a z CO2 prostredníctvom zachytávania a využívania uhlíka (carbon capture and utilization – CCU). Ako ukázali výpočty, kľúčové je používať čo najviac recyklovaných plastov, doplnených o ostatné dva spôsoby výroby. Optimálnou kombináciou týchto troch technológií možno znížiť množstvo potrebnej energie o 34 % až 53 % v porovnaní so súčasnou výrobnou praxou založenou na fosílnych palivách, doplnenou o rozsiahle zachytávanie a ukladanie uhlíka.

SME konferencia_092021

Za priaznivých podmienok by bolo možné do roku 2050 znížiť náklady na celosvetovú výrobu plastov až o 288 miliárd USD ročne v porovnaní s alternatívnym fosílnym výrobným scenárom. Aby sa to dosiahlo, biomasa, CO2 a elektrická energia z obnoviteľných zdrojov musia byť dostupné za nízke ceny, ťažba a dodávka ropy sa musí stať drahšou a musia sa poskytovať stimuly na investície do recyklácie. Politici môžu podporiť cestu ku klimaticky neutrálnym plastom tým, že ponúknu stimuly na väčšiu recykláciu plastov a rozsiahlejšie využívanie biomasy a CCU, uzatvárajú autori štúdie publikovanej v časopise Science.

Zdroj: futurity.org.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať