CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Byť poskytovateľom IT služieb už nestačí

0
Vnútro IT spoločnosti čelilo v poslednej dekáde viacerým významným evolučným krokom. Po ére, keď IT slúžilo iba ako poskytovateľ technológií, ktoré používali najmä jej zamestnanci, prišla doba zamerania sa na efektívnosť IT. Ako vytvoriť v chaotickom svete IT poriadok, ako lepšie riadiť náklady a vnútorný chod? Prišla doba procesov a riadenia IT pomocou služieb. Za posledné roky sa však situácia opäť výrazne zmenila a nastala nová éra, ktorú zväčša charakterizujeme označením digitálna. Jej typická črta je vysoká orientácia zákazníkov na používanie technológií pri každodenných činnostiach. Zákazníci majú k ich využívaniu ľahký prístup a môžu si vyberať z veľkého množstva (aj vďaka rozmachu cloudových riešení). To núti spoločnosti všetkých druhov oveľa viac sa orientovať na využívanie technológií a zakomponovať tento prístup do svojho interného fungovania. Táto situácia má priamy dosah aj na fungovanie vnútorného IT. Posun v úlohe IT Tým, že trh núti spoločnosti viac používať v biznise ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať