SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Ako zabrániť detskej obezite – novinky zo štúdie IDEFICS

0
Motivácia detí k cvičeniu vytvorením prostredia s dostatkom zelene, športových areálov a ihrísk môže byť jednoduchou cestou boja proti detskej obezite. Zároveň sa rodičia musia ubezpečiť, že ich deti majú dostatok nočného spánku. Toto sú nedávne výsledky projektu IDEFICS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced Health EFfects In Children and infantS), ktorý schválila Európska komisia. Rozsiahla európska štúdia IDEFICS - tento projekt skúma zdravotné účinky výživy, životného štýlu a spoločenského prostredia u európskych detí vo veku 2 - 10 rokov. Výskumníci vypracovali, implementovali a nakoniec vyhodnotili konkrétne prístupy zamerané na redukciu prevalencie chorôb zapríčinených výživou a životným štýlom. Nedávno taktiež sprístupnili svoje nové významné výsledky k tejto štúdii. Nárast objemov pása od severu až k juhuŠtúdia ukázala, že asi pätina detí je postihnutá nadváhou alebo obezitou. Všeobecne v rámci Európy má nadváhu viac dievčat ako chlapcov vo veku 10 ro ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať