SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Budeme raz mať digitálnu verziu našej mysle?

0
Mnoho futuristov trvá na tom, že technologický pokrok dá ľuďom možnosť „nahrať svoju myseľ“ do počítačových systémov, čo nám umožní „žiť večne“ a vzoprieť sa našim biologickým obmedzeniam. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Doktor Louis Rosenberg, priekopník v oblastiach VR, AR a AI, generálny riaditeľ spoločnosti Unanimous AI, hlavný vedec organizácie Responsible Metaverse Alliance a globálny technologický poradca Iniciatívy pre bezpečnosť XR, vysvetlil, prečo je tento koncept hlboko mylný. Koncept „nahrávania mysle“ je založený na veľmi rozumnom predpoklade, že ľudský mozog, ako každý systém, ktorý sa riadi fyzikálnymi zákonmi, môže byť modelovaný v softvéri, ak sa tomu venuje dostatočný výpočtový výkon. Nejde však o abstraktné modelovanie ľudských mozgov, ale o modelovanie konkrétnych ľudí, ich jedinečných myslí reprezentovaných tak detailne, že všetky neuróny sú presne simulované vrátane masívnej spleti prepojení medzi nimi. Vzhľadom na to, že v našom mozgu je viac ako 85 mil ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať