Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Čo robiť keď firme chýba IT expert?

2

IT projekty majú z hľadiska nárokov na kapacity špecialistov premenlivý charakter a v určitých fázach často treba posilniť kapacity IT oddelení externými odborníkmi.

Riešením je IT ousourcing, ako forma dočasného posilnenia kapacít tímov pracujúcich na projektoch. Prijímanie pracovníkov do trvalého pracovného pomeru nie je ideálne riešenie, pretože po ukončení kapacitne náročných fáz projektov sa títo špecialisti stanú nepotrebnými.

Firmy, ktoré outsourcujú IT agendu, uprednostňujú čoraz viac prenájom špecializovaných vývojových tímov pred outsourcovaním projektov tretím stranám. Dá sa to logicky vysvetliť možnosťou priamej komunikácie s prenajatými vývojármi a plnou kontrolou nad projektom, zahŕňajúcou rozpočet a členov tímu začlenených v projekte.

Firma, ktorá za prenajatého špecialistu platí, očakáva, že k nej príde špecialista, ktorému treba vysvetliť len špecifické detaily projektu. Typická doba nábehu, teda čas, kým si prenajatý špecialista osvojí potrebné detaily projektu, je týždeň, v mnohých prípadoch aj menej, najmä ak ide o mainstream, teda vývojárov v programovacom jazyku Java alebo vývojárov pre platformu .NET. Nábehová krivka je veľmi rýchla, pretože títo špecialisti už majú za sebou spravidla niekoľko projektov, takže sa dokážu v novom projekte veľmi rýchlo zorientovať. V mnohých prípadoch nemusia ani získať prehľad o celom projekte, stačí im zorientovať sa v tej jeho časti, na ktorej budú participovať. Veľkou výhodou je aj z hľadiska zákazníka jednoduchá možnosť nahradenia špecialistu, ktorý musel z projektu odstúpiť zo zdravotných dôvodov alebo iných dôvodov. Jeho nahradenie je jedna zo základných schopností poskytovateľa služby.

Vždy, keď prenesiete časť zodpovednosti za váš biznis na niekoho iného, znamená to pre vás isté riziká. Niektoré kľúčové IT funkcie, ktoré majú veľký vplyv na spoluvytváranie stratégie firmy, sa outsourcovať neodporúča. Dôvodom je strata kontroly nad danou činnosťou či prezradenie citlivých informácií a dát. V ostatných prípadoch je riziko porovnateľné so zabezpečením daných aktivít internými zamestnancami. Dôležitý je výber spoľahlivého dodávateľa, ktorý vie garantovať ochranu duševného vlastníctva, napr. uzatvorením dohody o ochrane dôverných informácií (tzv. NDA) s vybraným špecialistom, ktorý v rámci svojej činnosti prichádza do styku s dôležitými údajmi. Častý argument je odchod (nie prezradenie) know-how spolu s prenajatými pracovníkmi. Preto pred ukončením fázy projektu, na ktorej externý špecialista participoval, treba odovzdať know-how a projektovú dokumentáciu. Prenájom IT špecialistov cez renomovanú spoločnosť je z hľadiska rizík neporovnateľný s priamym najímaním freelancerov. Outsourcingové spoločnosti poskytujú oveľa vyššiu záruku kvality dodávaných služieb. S vybraným dodávateľom sa štandardne podpisuje rámcová zmluva, ktorá by mala okrem základného rámca práv a povinností oboch zmluvných strán obsahovať aj prechod práv súvisiacich s autorským právom a všetky špecifické požiadavky súvisiace s dodaním služby.  

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
IT expert

2 komentáre

akoze reklama??? reakcia na: Čo robiť keď firme chýba IT expert?

31.1.2017 16:01
toto bola akoze reklama alebo ako tomu mam rozumiet?
Reagovať

RE: akoze reklama??? reakcia na: akoze reklama???

31.1.2017 21:01
jasne. za tyzden sa zorientujes v chladnicke a nie v komplexnom projekte
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať