SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

FinTech prinesie Európe úspech v digitálnom veku

Tlačové správy
0

Inovátori z jedenástich krajín predložili vládam svojich krajín Manifest a odštartovali iniciatívu FinTech Valley Europe.

SAMSUNG 07M Advertisement

Odborníci na finančné technológie (FinTech) zo siedmich európskych krajín vyjadrili v Bratislave presvedčenie, že digitalizácia a inovácie sú nevyhnutné pre pokrok a prosperitu. Adresovali európskym vládam výzvu: „Rozbehnime rozvoj Európy v digitálnom veku!“  S presvedčením o potenciáli, ktorý digitálna transformácia financií prináša pre ekonomiku, spoločnosť a každého jednotlivca preto predložia vládam svojich krajín Manifest FinTech Valley Europe. 

Iniciatívu odštartovali podpisom memoranda na podnet slovenskej fintech asociácie FINAS vedúci predstavitelia fintech asociácií z Poľska, Rakúska, Bulharska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska s podporou kolegov z Izraela. Išlo o kľúčový výstup konferencie Finweek Bratislava 2023, ktorá potvrdila svoju pozíciu platformy pre rozvoj bankovníctva, fintechu, kryptomien a poisťovníctva v strednej Európe. 

Iniciatíva FinTech Valley Europe, o ktorej začali na podujatí rokovať experti vyše desiatky krajín, predstavuje víziu popredného medzinárodného hráča v tvorbe inovatívnych a inkluzívnych finančných riešení. Tie prinesú efektívne fungovanie pre rôzne oblasti spoločnosti a ekonomiky. Spojenie inovátorov z viac než desiatky krajín Európy umožní vytvoriť prostredie pre rozvoj projektov FinTech ekosystémov s dosahmi na globálny trh. „Princípy manifestu umožnia rozvoj digitálnej ekonomiky v Európe“ vyhlásil prezident FINAS Davy Čajko.

Iniciatíva Fintech Valley Europe nemá fungovať ako systém, zameraný len na trhy účastníckych krajín. „Naopak, v globálnom ekosystéme bude partnerom pre veľké krajiny vrátane USA, Kanady či Japonska, ako aj zoskupeniam formátu ASEAN,“ vysvetľuje D. Čajko. 

Signatármi memoranda o iniciatíve Fintech Valley Europe s cieľom podporiť rast a konkurencieschopnosť FinTech odvetvia sú lídri FinTech zo zakladajúcich krajín:

 • Slovenská republika 

 • Rakúsko

 • Poľsko

 • Maďarsko

 • Ukrajina

 • Bulharsko

 • Moldavsko

Pridruženým členom je The Israel Fintech Center.

 

O asociácii FINAS

Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska (FINAS) je platforma na zdieľanie vedomostí v oblasti finančných inovácií a finančného trhu. FINAS prepája svety tradičných a technologických spoločností finančného trhu a aktívne buduje komunity spoločností a organizácií v oblasti Fintech a Insurtech. 

Kontakt:

Davy Čajko, prezident

president@finas.sk

PRÍLOHA: Kľúčové body manifestu Fintech Valley Europe

MANIFEST FINTECH VALLEY EUROPE

S cieľom akcelerovať konkurencieschopnosť Európy a úspech jej občanov v digitálnom veku navrhujeme vládam našich krajín zaradiť medzi priority vládnych politík rozvoj FinTech s nasledovnými bodmi:

 1. Podpora inovácií a technologického rozvoja

 2. Regulačná pružnosť

 3. Spolupráca a dialóg

 4. Podpora vzdelávania a digitálnej finančnej gramotnosti 

 5. Otvorenosť pre medzinárodnú spoluprácu

 6. Partnerstvá

 7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 8.  Digitálna identita 

 9.  Finančná inklúzia 

Poznámka: Finálne znenie textu bodov Manifestu Fintech Valley Europe je predmetom diskusie členov iniciatívy, v krátkej dobre bude zverejnené a celý Manifest bude prostredníctvom fintech asociácií komunikovaný vládam účastníckych krajín.

 
Zobrazit Galériu

FinTech

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať