PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Mastercard predstavuje kartu prispôsobenú pre osoby so zrakovým postihnutím

Tlačové správy
0

Spoločnosť Mastercard predstavuje nový štandard platobných kariet Touch Card. Ten uľahčí používanie ľuďom s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku. S rastúcimi počtami novo vydávaných kariet bez reliéfneho embosovania je pre osoby s postihnutím zraku čoraz komplikovanejšie rozoznať, aký typ karty práve držia v ruke. Spoločnosť Mastercard tento problém rieši jednoduchým, ale účinným spôsobom.

„Karty štandardu Touch Card poskytnú približne 2,2 miliardám ľudí na celom svete, ktorí žijú so zrakovým postihnutím, väčší pocit istoty a vyššiu mieru inklúzie a nezávislosti. Pre ľudí so zrakovým postihnutím je veľmi ťažké bezpečne rozoznať platobnú kartu, ktorú sa chystajú použiť. Naše hmatové riešenie umožní spotrebiteľom ľahko a bezpečne určiť nielen typ karty, ale aj jej orientáciu,“ povedal Raja Rajamannar, riaditeľ spoločnosti Mastercard pre marketing a komunikáciu.

S novými kartami Touch Card spoločnosť Mastercard zavádza systém výrezov na jednej hrane karty a vylepšuje tak existujúcu podobu platobných kariet. Vďaka tomu bude možné hmatom jednoducho rozoznať ako typ karty a aj jej orientáciu. Kreditné karty Touch Card majú oblý výrez, debetné karty široký štvorhranný a predplatené trojuholníkový. Karty nového štandardu možno používať s platobnými terminálmi aj s bankomatmi a nič tak nebráni ich širokému nasadeniu.

Návrh označenia kariet spoločnosti Mastercard podporil nielen Kráľovský národný inštitút nevidomých (The Royal National Institute of Blind People, RNIB) vo Veľkej Británii, ale aj organizácia služieb pre nevidomých a slabozrakých VISIONS v USA. Na podobe kariet sa spolupodieľala spoločnosť IDEMIA, ktorá vyvíja mobilné vodičské preukazy a biometrické platobné karty.

David Clarke z inštitútu RNIB k novým kartám uviedol: „S tým, ako bankový sektor reaguje na súčasné trendy vývoja, je nevyhnutné, aby akékoľvek zmeny prinášali úžitok všetkým, vrátane osôb so zrakovým postihnutím. Sme preto veľmi radi, že si spoločnosť Mastercard uvedomuje, aké je pre osoby s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku dôležité, aby mali k vlastným financiám rovnako jednoduchý a bezpečný prístup ako ostatní.“

„Inovácie by vždy mali vychádzať zo snahy zlepšovať inklúziu a nenechávať nikoho stáť bokom. Každý siedmy človek na svete zápasí s nejakou formou postihnutia. Navrhovať nové produkty s ohľadom na ich potreby znamená, poskytovať im rovnaké príležitosti ľahko a bezpečne využívať možnosti digitálneho sveta. Na nikoho by sa nemalo zabúdať,” dodal Raja Rajamannar, ktorý je v spoločnosti Mastercard zodpovedný aj za starostlivosť o zdravie.

Spoločnosť Mastercard okrem toho do platobných terminálov na celom svete pridáva funkciu, ktorá umožní prehrať ich firemnú znelku. Každý a najmä osoby so zrakovým postihnutím, tak ľahko spoznajú, že ich platba prebehla úspešne.

Uvedenie kariet Touch Card je ďalším príspevkom spoločnosti Mastercard k posilňovaniu inklúzie. Spoločnosť už predtým uviedla na trh karty True Name, ktoré podporujú členov transgenderových a nebinárnych komunít. Záväzkom spoločnosti Mastercard nie je len bojovať s nerovnosťou, ale predovšetkým byť sprostredkovateľom pozitívnych zmien.

 

 

Mastercard

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať