NICEBOY_112021 NICEBOY_112021 NICEBOY_112021

PR: Pripojte sa na slovensko.sk cez Me@sy aj bez občianskeho preukazu

0

Od 1.7. 2017 v zmysle novely zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente majú mať všetky právnické osoby aktivované na portáli slovensko.sk elektronické schránky. Do týchto schránok im bude doručovaná všetka úradná korešpondencia.

Ste na tento spôsob úradnej komunikácie pripravení?

Majú všetci vaši zamestnanci, ktorí budú vybavovať úradnú poštu nový občiansky preukaz s čipom (eID) a ak aj takýto preukaz majú, budú ochotní ho používať pri každom prihlásení sa na portál slovensko.sk? Vyhovuje vám funkcionalita a používateľské rozhranie portálu slovensko.sk? Ak ste nad odpoveďou na niektorú zo spomínaných otázok zaváhali, zrejme by pre vás bolo zaujímavé a výhodné riešenie Me@sy (skratka z messages easy - čítaj „mízi“). 

Me@sy  je softvérový produkt napojený na elektronické schránky slovensko.sk.

Umožňuje používateľom plnohodnotne elektronicky komunikovať cez svoju schránku a to bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Na rozdiel od  iných ponúk Me@sy umožňuje užívateľom nie len čítanie, ale aj odosielanie správ a odpovedí. A to samozrejme bez občianskeho preukazu a bez strachu, že niekto iný má prístup k vaším správam. Me@sy ponúka na tento účel niekoľko produktov:

Me@sy Connect je základný integračný modul určený pre existujúce podnikové systémy na prepojenie ich elektronickej komunikácie s portálom elektronických schránok slovensko.sk. Umožňuje užívateľom pohodlný prístup k týmto správam v prostredí ich vlastného informačného systému. Ide o sadu rozhraní rozdelených podľa zamerania na jednotlivé biznis funkčnosti. Dajú sa konfigurovať podľa požiadaviek zákazníka, teda na mieru. Tento modul je súčasťou všetkých produktov Me@sy.

Me@sy Premium je unikátny produkt, ktorý okrem samotného pripojenia na elektronické schránky slovensko.sk bez použitia eID - občianskeho preukazu s čipom, ponúka prehľadné a intuitívne užívateľské rozhranie pre komplexnú správu elektronickej aj listinnej pošty vo vašej firme. Všetky aktivity, teda príjem, odosielanie, registratúra a riadenie firemnej korešpondencie zo slovenských aj českých elektronických schránok, listinnej pošty, ale aj firemných e-mailov, budú mať pracovníci vašej firmy sústredené na jednom mieste. Zaujímavou funkciou je aj takzvaná hybridná pošta, čiže možnosť odoslania listinnej pošty elektronicky. Vďaka možnosti automatického priraďovania správ konkrétnym zamestnancom alebo skupine, rýchlemu vyhľadávaniu správ a mnohým ďalším užitočným funkciám, získate vo vašej firme jednoduchú cestu k vašej korešpondencii. A hlavne - zaručene vám klesne réžia spojená s administratívou a dosiahnete významnú úsporu ako času, tak aj nákladov.

Me@sy SAP konektor je určený pre firmy, ktoré majú integrovaný systém SAP a ktoré potrebujú komunikovať s úradmi elektronicky prostredníctvom elektronických schránok slovensko.sk bez občianskeho preukazu.

Produkty Me@sy sú určené nielen pre stredné a veľké firmy, ale pre všetkých podnikateľov, ktorí majú viac administratívy a poštového styku so štátom. O spoľahlivosti Me@sy riešení svedčia skúsenosti jeho tvorcov z FormServices. Väčšina elektronických formulárov používaných na slovensko.sk je postavená na ich technológii. Navyše majú aj reálne niekoľko rokov osvedčený produkt využívaný pre české dátové schránky.

Viac informácií nájdete na www.measy.sk.

FormServices

Všetky autorove články
e-Government Me@sy

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať