SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Poznáte kód EAN?

0

Kód označovaný touto skratkou je určený pre výrobky s pohybom v Európe. Ide o európske číslo tovaru, teda European Article Number. Používajú sa aj tzv. kódy UPC (Universal Product Code) alebo kombinácie oboch. Ide najmä o kompatibilitu so systémom používaným v Amerike.

Kód EAN

EAN je podskupina čiarových kódov a najčastejšie sa stretneme s EAN-13. Čiarové kódy vznikli v roku 1949 ako odpoveď na potrebu čo najrýchlejšie registrovať tovar, či už pri jeho preberaní, alebo predaji. Existuje viac typov kódov a ich rozmerov. Ide vlastne o „optickú morzeovku" a na snímanie sa používa laserový snímač. Ten dekóduje z obrazca šírku čiar a svetelnosť odrážanú vplyvom červeného svetla.

Takýmto skenerom prečítate 2D kódy

Tým, že je červené svetlo pohlcované čiernymi čiarami, meria sa rozdiel v odraze a premieňa na elektrické signály vzhľadom na šírku čiar a aj šírku medzier. Tento kód umožňuje zaznamenať informáciu ASCII. Nemusí to teda byť vo výsledku len číslo zobrazené pod ním, ale aj názov miesta, tovaru alebo iný typ informácie. Kódy majú rôzne veľkosti a tvary. Všetky sú definované normami a ide o odpoveď na špecifické potreby.

Nie na každý tovar sa totiž zmestí rovnaká veľkosť. Na to, aby ich laser správne prečítal, treba dodržať nielen predpisy o rozmeroch, ale aj zodpovedajúci kontrast čiernej alebo inej farby oproti podkladovej. Použiť sa dá napríklad modrý, tmavomodrý alebo zelený variant, no podkladová farba bude biela a s definovanými okrajmi, aby sa dal rozpoznať koniec kódu. Ten je podľa predpisov najmenej 2,5 mm. Na obaloch ste určite videli aj kódy na rôznych podkladových farbách. Vtedy boli čiary čierne a podkladová farba zároveň vypĺňala inak biele medzery.

Chcem vlastný kód

Na registráciu kódu výrobku je určená organizácia GS1, ktorá má na starosti prideľovanie unikátnych kódov. Nejde o drahý špás, ale treba prejsť registračným procesom. Ten zahŕňa požiadavky na rôzne druhy tovaru. Napríklad na bežné spotrebiteľské produkty (napr. tatárska omáčka) bude pravdepodobne stačiť EAN-13. Asi ju nebudete distribuovať v malom obale, na ktorý sa vojde EAN-8 - typicky sa používa na malé tuby s liekmi.

Najmenšia povolená veľkosť prvého kódu je totiž 29,83 × 20,73 mm, zatiaľ čo pri druhom type je to 21,38 × 17,05 mm. Môžu byť oveľa väčšie, proporcionálne zväčšenie je v poriadku. EAN-13 sa hodí na výrobky podobného typu. Ak teda potrebujete označiť portfólio zubných pást, je použitie kódu ideálne. Od organizácie GS1 Slovakia dostanete pridelenú skupinu kódov s číslami podľa rozsahu 1 ÷ 99, 1 ÷ 999 atď.

Treba zobrať do úvahy, že každý kód musí mať pridelený názov tovaru. Pri označení dvoch veľkostí zubnej pasty a mentolovej či jahodovej príchuti sa teda vyžadujú štyri kódy. V prípade, že do obchodov dodávate najmenšie jednotkové množstvo desiatich kusov v ďalšom balení, aj tu treba kód EAN. Rozsah kódov má svoje opodstatnenie a dá sa dosť rýchlo minúť.

Na malé výrobky je teda vhodný osemmiestny kód. Ten je na rozdiel od „trinástkového" jednoznačný a nedá sa objednávať v sériách s rozdielnymi koncovými číslami podľa objednaného rozsahu. Regulácie v oblasti prideľovania kódov berú do úvahy oficiálne hodnotenie toho, čo je „malý" obal. Je to zároveň aj ochrana spotrebiteľa, a tak nikto nebude špekulovať, aby si na 250 ml šampón nechal prideliť EAN-8. Celá plocha obalu musí byť totiž menšia ako 80 cm2, valcovitý priemer menší ako 3 cm alebo EAN-8 vo svojej najmenšej veľkosti zaberá viac ako 25 % plochy najväčšej strany obalu.

Po výbere typu karty zadáte identifikačné údaje vašej firmy, ako IČO a ďalšie údaje o spoločnosti, vyberiete si počet kódov a dokončíte registráciu. V prípade, že potrebujete operatívne tlačiť vlastné kódy napríklad počas roka, keď vám pribúda alebo sa mení tovar, môžete požiadať o tlačiareň čiarových kódov. Môžete však využiť aj vlastnú tlačiareň. Predávajú sa na Slovensku bežne, no ich cena sa pohybuje na úrovni 300 eur a v stovkách eur vyššie.

Zákaznícke karty

Ďalší spôsob využitia kódu EAN, s ktorým ste sa určite už stretli, je mať ho na zákazníckej karte. Tie majú prefix 99 a umožňujú identifikovanie jedného milióna zákazníkov. Sú určené na výrobky viazané na jednu firmu a nesmú byť zameniteľné s voľným tovarom.

ZakaznickaKarta.jpg

Kód EAN na jednoznačnú identifikáciu nájde využitie aj na zákazníckych kartách rôznych obchodov

Cena

Pre firmy, ktoré aktívne predávajú svoje výrobky, nie sú sumy vysoké. Cenová politika je viazaná na obrat. Do 398 326,80 eura platíte vstupný poplatok 79,668 eura. Do 100 kombinácií (posledné meniace sa čísla na kóde) a tržieb 66 388 eur zaplatíte ročný udržiavací poplatok 57,552 eura. Veľkí výrobcovia platia úmerne vyššie sumy, no opäť sa počítajú z ich obratu. Podstatou je to, že čiarový kód má byť ľahko dostupný každému, preto v skutočnosti ide o zanedbateľný poplatok vzhľadom na obrat.

Aféra s kódom 858

Aj vy sa pozeráte na etiketu výrobku, aby ste identifikovali, či ide o slovenský alebo napríklad rakúsky či poľský tovar? Je to prakticky zbytočné. Kód 858 je síce pre Slovenskú republiku, no treba pochopiť, že EAN alebo iný typ čiarového kódu je pre výrobcu. Spotrebiteľ tak z kódu vyčíta len to, kde je zaregistrovaná firma vyrábajúca výrobok. To znamená, že firma vyrábajúca mlieko môže na svoj obal použiť kód našej krajiny, ak je registrovaná v SR.

EAN_Slovakia.jpg

EAN so slovenským prefixom - charakterizuje však domácu krajinu firmy, nie pôvod výrobku

Mlieko však môže byť pokojne dovezené z inej krajiny. V skutočnosti kód EAN nemá reálny dosah na identifikovanie krajiny pôvodu výrobku. ČR má kód 859, Poľsko 850 a napríklad Rakúsko má pridelený celý rozsah čísel (900 ÷ 919). V krajinách ako USA sa rezervované čísla delia na lieky a bežný tovar a veľkosti krajiny zodpovedá aj potreba mať väčší rozsah.

Záver

Čiarové kódy nie sú jediné identifikačné kódy. Okrem toho sa bežne stretávate s dvojrozmerným kódom DataMatrix. Poznáte ho pod označením QR kód. Jeho korekčné algoritmy umožnia vďaka povolenej „chybovosti" kódu vkladať doň ČB alebo farebné logá. Kódy umožňujú transformovať aj čísla ISBN a ISSN kníh, takže je to ideálny spôsob označovania tovaru podliehajúceho potrebe registrácie tlačovín.

QR.png

V súčasnosti najviac používaný kód, ktorý si môže vygenerovať každý z vás. My ich generujeme priamo na webe pre článok Potulky svetom WWW.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať