ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Pozor na spamové pasce. Výrazne znížia doručitelnosť e-mailov, alebo rovno zariadia cestu na blacklist

Bezpečnosť
0

Veľké množstvo správ, ktoré každý deň chodí do e-mailových schránok, je možné bez nadsádky označiť za spam. Pre jeho detekciu sa používajú rôzne postupy a medzi najvýkonnejšie patria takzvané spamové pasce. Ich "zásah" môže znížiť doručiteľnosť e-mailov o desiatky percent, v prípade opakovaného odosielania hrozí i cesta na blacklist.

Spamové pasce majú jediný účel a to nájsť odosielateľa nevyžiadaných e-mailov. Tieto e-mailové adresy nespravujú bežní používatelia, ale predovšetkým firmy v oblasti počítačovej bezpečnosti, prevádzkovateľov blacklistov a väčších poskytovateľov internetových služieb, ktorí chcú zabrániť opakovanému odosielaniu spamu svojim užívateľom.

Zjednodušene, sa dajú spamové pasce rozlíšiť na primárne a recyklované. Primárne spamové pasce sú zámerne vytvorené e-maily, za ktorými nikdy nestál skutočný používateľ. Z takého e-mailu nikdy neuskutočnil žiadnu komunikáciu ani sa sám nepripojil k odberu e-mailov. Môžu byť umiestnené v kóde stránky, kde sa nájde bot vytvorený práve na účely zhromažďovania kontaktov, takže odosielateľ e-mailu na takúto adresu je automaticky braný ako spammer.

Ešte zákernejšie však môžu byť pre odosielateľa recyklované spamové pasce. V tomto prípade ide o skutočnú e-mailovú adresu, ktorú využíval skutočný človek. Ten sa pokojne mohol sám prihlásiť k odberu newsletterov a po čase ju prestať používať, alebo zrušiť. Po tom, čo schránka zanikne, poskytovateľ nejaký času odmieta všetky e-maily, ktoré do nej smerujú. Po nejakej dobe sa môže sám rozhodnúť, že ju zmení na spamovú pascu a začne prijímať e-maily. Odosielateľ automaticky vyberie označenie za spammera.

Existujú aj ďalšie typy spamových pascí. Medzi najčastejšie patria napríklad adresy obsahujúce časté preklepy. Môže to byť chyba skrytá v mene schránke, ale aj v názve domény.

Trefené spamové pasce = blokácia. I trvalá
Trafiť spamovú pascu znamená zhoršenie doručitelnosti o desiatky percent alebo cestu priamo na blacklist, teda úplnú stopku v odoslaní na určitú doménu. Cesta z takejto situácie je veľmi zložitá, nie je nemožná, a preto je lepšie sa spamovým pasciam vyhnúť veľkým oblúkom.

Nikdy nekupujte databázu ani nepoužívate boty pre zber kontaktov
Základným pravidlom je práca s vlastnými a kvalitne zostavenými databázami. "Aj bez platnej legislatývy, ktorá ich nákup a využitie zakazuje, je rozhodne tým najhorším, čo je možné v e-mail marketingu urobiť, práve práca so zoznamami kontaktov od tretích strán. Pravdepodobnosť, že v nich bude spamovaná pasca, sa blíži takmer sto percentám. Podobne sa nedá určite odporúčať ani využívanie rôznych botov na zber kontaktov, pretože práve s nimi tvorcovia spamových pascí počítajú," hovorí Kateřina Fišerová zo SmartEmailingu.

Odstraňujte kontakty, ktoré hlásia nedoručiteľnosť
Na zrušenie konkrétnej e-mailovej schránky odosielateľa newsletteru upozorní správa o nedoručiteľnosti, takzvaný hard bounce. Tieto kontakty by sa mali z databázy ihneď odstrániť. V prípade reaktivácie e-mailu a jeho premeny na spamovú pascu sa tak odosilatel vyhne spúste problémov.

Neaktivné e-mail zmažte. Znižujete riziko a zvyšujete úspešnosť kampane
I keď databáza pôvodne neobsahovala spamovú pascu, môže sa to zmeniť s priebehom času. Dôvodom je práve zmienené pretvorenie neaktivných a zrušených schránok. E-mailové účty, ktoré rok a viac neotvorili žiaden zaslaný e-mail, môžu byť potenciálnou spamovou pascou a je vhodné ich z databázy odstrániť. Popri zníženiu rizika trefení pascí sa navyše odosielatelovi zvýši úspešnosť kampane. Ten, kto nechce kontakty hned mazať, môže využiť znovu reaktivačnú kampaň a neaktivných používateľov znovu pretiahnuť na svoju stranu.

Double opt-in overí adresáty. Naviac vyrieší aj GDPR
Aby bola databáza kontaktov bez potenciálnych rizík, je ideálne používať pri registrácii dvojité overovanie, takzvaný double opt-in. Zadanie e-mailu a následná kontrola pomocou zaslaného odkazu alebo SMS pomôže zaistiť, aby bol v databáze skutočne len ten, kto má záujem o informácie a newslettery. A zabráni odosielaniu e-mailov na neexistujúce adresy v dôsledku preklepu pri zadávaní. Metóda double opt-in je navyše úplne v súlade s pravidlami GDPR o nakladaní s osobnými údajmi.

LESENSKY.CZ s.r.o.

Všetky autorove články
spam e-mail blacklist kontakt pasca

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať