ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Spoločnosti, ktoré by mali zvážiť prechod na cloud

0
Cloud computing nie je dnes len módny marketingový pojem, ale revolučná technológia, ktorá prináša konkurenčné výhody, pomáha firmám rásť a maximalizovať svoj potenciál. Skúsenosti mnohých úspešných firiem ukazujú, že tie, ktoré sa zbavili strachu z cloud computingu a nasadili túto technológiu, mohli z takého rozhodnutia len ťažiť. Možno ešte stále zvažujete klady a zápory a pýtate sa sami seba, či tento prístup bude prínosný pre vašu spoločnosť, či teda prejsť do cloudu, alebo nie. Z povahy cloudu je zrejmé, že zatiaľ čo pre niektoré spoločnosti sa môže tento model používania IT zdať vhodnejší, iné podniky nemusia byť schopné využiť celý jeho potenciál a prechod do cloudu možno neprinesie želané výsledky. Otázka teda teraz znie, ktoré firmy a za akých okolností by mali uvažovať o presune do cloudu. Startup a SMB Oproti veľkým spoločnostiam majú startupy, malé a stredné podniky obmedzené finančné prostriedky a usilujú sa o minimalizáciu rizík spojených s investíciami do hardvéru a in ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať