SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Technológia SuperGPS určí vašu polohu s presnosťou na 10 cm

Technológie
0

GPS (Global Positioning System) nie je najspoľahlivejší navigačný systém, najmä v zastavaných oblastiach, kde je ťažké dosiahnuť priamu viditeľnosť zo satelitu. Výskumníci z Vrije Universiteit v holandskom Amsterdame preto prišli s novou a zlepšenou technológiou, ktorá by mohla v niektorých scenároch nahradiť GPS. Nazýva sa SuperGPS, je presná do 10 centimetrov a nespolieha sa na navigačné satelitné systémy.

Využíva siete podobné mobilným sieťam, ale namiesto streamovania údajov do našich telefónov získava sieť presné údaje o zameraní polohy zariadenia. Základ systému tvorí kombinácia rádiových vysielačov a optických sietí s niekoľkými inteligentnými zlepšeniami. Výskumníci dospeli k záveru, že s niekoľkými špičkovými inováciami by sa telekomunikačná sieť mohla premeniť na veľmi presný alternatívny systém určovania polohy, ktorý je nezávislý od GPS.

Vyvinuli systém, ktorý dokáže zabezpečiť konektivitu rovnako ako existujúce mobilné a Wi-Fi siete, ako aj presné určovanie polohy a distribúciu času, ako napríklad GPS. Na testovacom mieste so šiestimi rádiovými vysielačmi boli vedci schopní demonštrovať činnosť svojho systému na ploche 660 štvorcových metrov. Čas vysielania rádiových signálov sa dá merať a interpretovať na určenie vzdialenosti, čo následne vypočíta polohu jednotlivých zariadení.

Jedným z kľúčových komponentov nového systému sú synchronizované atómové hodiny: dokonalé načasovanie znamená presnejšie určovanie polohy. Optické káble v podstate fungujú ako spojenia, ktoré všetko synchronizujú s presnosťou na jednu miliardtinu sekundy. Systém využíva šírku pásma rádiového signálu, ktorá je oveľa väčšia ako bežne – hoci frekvencie rádiového spektra sú drahé pre ich nedostatok, tím použil niekoľko rádiových signálov s malou šírkou pásma, ktoré sa spojili, aby vytvorili väčšiu virtuálnu šírku pásma na sieťovú komunikáciu.

Predplatné NEXTECH 2021

Táto dodatočná šírka pásma prekonáva jeden z najväčších problémov štandardného GPS, ktorý spočíva v tom, že rádiové signály sa odrážajú od budov. To môže spôsobiť, že GPS bude nespoľahlivé napríklad v mestských podmienkach, čo je problém napr. pre používať autonómne vozidlá.

Okrem autonómnych vozidiel by nový systém mohol byť podľa vedcov, ktorí ho vyvinuli, užitočný aj pri plánovaní kvantových komunikačných sietí a sietí novej generácie pre mobilné zariadenia. Vytvorenie navrhovaného sieťového systému by si však vyžadovalo čas aj napriek tomu, že jeho prenosové protokoly a hardvér sa už používajú. Súčasné mobilné a Wi-Fi stožiare by sa podľa vedcov dali prispôsobiť na túto prácu. Výskum bol uverejnený v časopise Nature.

Zdroj: sciencealert.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať