SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Inovatívny prístup umožní trvalé odstraňovanie CO2 z atmosféry

1

Írsky startup Silicate sa pripravuje na spustenie prvej skúšobnej prevádzky svojej pokročilej technológie na trvalé odstraňovanie oxidu uhličitého z atmosféry. Skúška sa uskutoční neďaleko Chicaga v USA, pričom 500 ton rozdrveného betónového odpadu bude rozptýlených na 50 hektároch poľnohospodárskej pôdy. V priebehu jedného roka sa rozomletý betón rozpadne v pôde, čím sa aktivuje proces intenzívneho zvetrávania. Počas tohto procesu bude betón reagovať s CO2 a premieňať ho na uhličitany, ktoré sa považujú za dlhodobé riešenie na ukladanie emisií CO2.

Týmto spôsobom ukladania oxidu uhličitého chce spoločnosť Silicate zmierniť vplyv skleníkových plynov na životné prostredie a prispieť k boju proti klimatickým zmenám. Tento inovatívny prístup nielenže rieši problém odpadového hospodárstva v stavebníctve, ale prispieva aj k udržateľným poľnohospodárskym postupom. Aktívnym znižovaním emisií skleníkových plynov a zlepšovaním zdravia pôdy pripravuje riešenie spoločnosti Silicate cestu k ekologickejšej a efektívnejšej budúcnosti.

SAMSUNG 09 Advertisement

Pri intenzívnom zvetrávaní sa urýchľuje prirodzený chemický proces zvetrávania rozomletím kremičitých hornín na prášok, zväčšením reakčnej plochy a rozptýlením prachu na poľnohospodárskej pôde. Silicate využíva namiesto hornín recyklovaný betón, ktorý je celosvetovo najväčším zdrojom odpadu. Táto inovatívna metóda nielenže urýchľuje rozklad minerálov, ale účinne rieši aj problém odpadového hospodárstva. Opätovným využitím betónového odpadu môže Silicate výrazne znížiť environmentálnu záťaž a zároveň podporiť udržateľnejšie poľnohospodárske postupy.

Startup nakupuje nepoužitý betón od výrobcov, spracúva ho a bezplatne rozptyľuje na poľnohospodárskej pôde. Silicate potom vyhodnocuje zachytené emisie uhlíka a predáva kredity veľkým spoločnostiam, aby im pomohla znížiť ich uhlíkovú stopu. Tento inovatívny prístup nielenže rieši problém prebytočného betónového odpadu v stavebníctve, ale prispieva aj k sekvestrácii uhlíka v poľnohospodárskej pôde. Spoločnosť tak vytvorila udržateľný obchodný model, ktorý prináša ekonomické, environmentálne a sociálne výhody pre stavebný aj poľnohospodársky sektor a otvára cestu k ekologickejšej budúcnosti.

Zdroj: readwrite.com.

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Coddvagenius. reakcia na: Inovatívny prístup umožní trvalé odstraňovanie CO2 z atmosféry

8.11.2023 00:11
Je to jednoduche. Pripojime vysavac na specialnu retortu.,z jednej dtrany bude vypadavat uhlie,z druhej vyfukavgt kyslik...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať