SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Prečo je dohoda ACTA dôležitá a zlá

Bezpečnosť
0

security_ACTA.jpg Kontroverzný návrh zákona ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) je dnes veľmi frekventovaná téma v médiách. Až doposiaľ sa o ňom rokovalo za zatvorenými dverami, no teraz je dokončený a podpísala ho väčšina vyspelých krajín sveta, ktoré pripravujú jeho ratifikáciu.

V povedomí bežných ľudí sa ACTA spája s nedávnou vlnou internetového vandalstva, keď hackeri vyradili z prevádzky webové stránky mnohých inštitúcií. Dosiahli tým však opačný efekt - verejnosť sa utvrdila v tom, že sa jej celá vec netýka, ide o záležitosť počítačových pirátov, ktorý by chceli všetko zadarmo.

Keby v ACTA išlo skutočne len o sťahovanie materiálov chránených copyrightom, nedalo by sa nič namietať, hoci takýto zákon by bol vlastne zbytočný. V prevažnej väčšine signatárskych krajín sú totiž práva autorov dostatočne chránené autorským zákonom, ktorý ustanovuje aj príslušné sankcie za jeho porušovanie. ACTA na tom veľa nezmení - piráti budú naďalej manévrovať na hrane zákona a kľučkovať medzi paragrafmi. Zmenu však môže priniesť pre bežných spotrebiteľov. Na ich úkor totiž posilní pozíciu výrobcov a predajcov všetkého, čo súvisí s duševným vlastníctvom.

Zákon je formulovaný nejasne a do legislatívy jednotlivých krajín sa môže premietnuť rozličným spôsobom. No každopádne z neho vyplýva povinnosť poskytovateľov pripojenia a prevádzkovateľov webových serverov poskytnúť údaje o používateľoch. Tie sú síce povinní poskytnúť už aj dnes, ale len na základe súdneho príkazu, ak prebieha vyšetrovanie. ACTA však vyžaduje vydanie údajov o používateľovi už na základe žaloby, teda bez posúdenia jej opodstatnenosti. Navyše ich môžu dostať nielen orgány činné v trestnom konaní, ale aj majitelia autorských práv.

Ďalší problém súvisí s DRM a dátovými formátmi. Spotrebitelia prirodzene predpokladajú, že by mohli slobodne nakladať podľa vlastného uváženia s tým, čo si kúpili. Výrobcovia však majú iný názor. ACTA kriminalizuje nástroje umožňujúce DRM obísť, a to nielen ich vývoj a výrobu, ale aj použitie. Ak si teda budete chcieť obsah svojich legálne zakúpených DVD prehrať na iPade, budete musieť príslušný film kúpiť ešte raz, inak porušíte zákon.

Doteraz bola reč len o zábavnom priemysle. Dôležitá časť dohody je však venovaná aj falzifikátom značkového tovaru. A to sa môže dotknúť napríklad aj farmaceutického priemyslu a biotechnológií. V týchto odboroch je totiž bežné pokryť patentmi a inou právnou ochranou čo najširšiu oblasť (účinné látky, spôsob použitia atď.). Časom teda ACTA môže poslúžiť aj na blokovanie vývoja a výroby generických liekov.

Ochrana duševného vlastníctva je nevyhnutná, mala by však smerovať k podpore a rozvoju tvorivosti. Dnešná úprava copyrightu výrazne zvýhodňuje sprostredkovateľov oproti tvorcom. Požiadavkou doby je skôr rozvoj a úprava autorského práva a jeho prispôsobenie digitálnym technológiám. ACTA sa však usiluje o zabetónovanie súčasného stavu copyrightu.

Štyri krajiny Európskej únie (Nemecko, Holandsko, Estónsko a Slovensko) dohodu nepodpísali. Byť proti pirátstvu a zároveň proti ACTA je zlučiteľné. Zástancovia oboch totiž podporujú parazitovanie na tvorcoch a spotrebiteľoch.

Zdroj: diit.cz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať