CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Prieskum: Viac ako polovica Slovákov už niekedy využila možnosť odkladu daňového priznania

Tlačové správy
0

Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor 52 percent Slovákov už niekedy využilo možnosť odkladu daňového priznania. Ako najčastejší dôvod odkladu uviedli, že nemali dostatok času alebo zdrojov na vyplnenie daňového priznania. Tento dôvod na strane svojich klientov potvrdili aj účtovníci. Oslovení účtovníci využili možnosť odkladu daňového priznania častejšie ako bežní občania.

Mesiacu marec už tradične najviac dominuje téma daňových priznaní. „V posledných rokoch je tak na strane štátnej správy, ako aj strane výrobcov účtovných systémov viditeľný trend vedúci k intenzívnej digitalizácii. Podanie daňového priznania už vďaka tomu nie je časovo náročné. Pokiaľ klienti používajú kvalitné a overené účtovné systémy, tak prácnosť nemôže byť dôvodom na odklad daňového priznania,“ hovorí Tomáš Loukota, IT odborník zo spoločnosti Seyfor.

Spoločnosť Seyfor sa na podávanie daňových priznaní zamerala aj cez dáta od svojich klientov – odborníkov z oblasti účtovníctva i cez prieskum medzi bežnou populáciou.

Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Seyfor, Slováci už niekedy využili možnosť odkladu daňového priznania v 52 percentách prípadov. Najčastejším argumentom odkladu pritom bol nedostatok času a zdrojov na vyplnenie daňového priznania. Vybralo ho 35 percent respondentov, 23 percent uviedlo, že ich zasiahli nepredvídané výdavky a nedostatok finančných prostriedkov. V rovnakom, 12 percentnom zastúpení, rezonovali odklady z dôvodu zmien v pracovnom postavení, zo zdravotných a rodinných dôvodov.

Až 91 percent Slovákov, ktorí si už niekedy daňové priznanie odložili, hodnotí, že odklad im v ich situácii pomohol. Druhá skupina, 48 percent Slovákov, ktorí možnosť odkladu daňového priznania ešte nevyužili, vyslovili názor, že daňové priznanie by odkladali len v krajnom prípade. Potvrdilo to až 83 percent opýtaných z tejto skupiny respondentov.

V skupine oslovených účtovníkov bolo oproti bežnej populácii oveľa viac tých, ktorí už niekedy využili možnosť odkladu daňového priznania. Uviedlo to až 75 percent opýtaných odborníkov. Aj im odklad daňového priznania v aktuálnej situácii pomohol. Uviedlo to takmer 78 percent opýtaných. Účtovníci dôvodili, že potrebovali viac času na prípravu svojho daňového priznania. Ako dôvod tiež podčiarkli časový stres, ktorý majú z dôvodu objemu práce v prvom štvrťroku kalendárneho roka.

Účtovníci rovnako tak potvrdili dáta vyplývajúce z prieskumu medzi bežnou populáciou. Ich klienti odkladajú daňové priznanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov i z dôvodu nedostatku času a zdrojov na vyplnenie daňového priznania. Tretím najčastejším dôvodom odkladu na strane ich klientov bola neschopnosť dodať potrebné doklady a informácie k riadnemu termínu daňových priznaní.

Poznámka: Dáta pochádzajú z prieskumov spoločnosti Seyfor. Zber dát prebiehal v dňoch od 27.2.2023 do 5.3.2023 na vzorke 200 odborníkov pracujúcich v účtovnej oblasti a na reprezentatívnej vzorke 331 Slovákov. Zber dát uskutočnili spoločnosti Seyfor a agentúra MNforce.

O spoločnosti SEYFOR  

Seyfor sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení. Spoločnosť má cez 1 600 zamestnancov v ôsmich krajinách a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. Dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim IT spoločnostiam v regióne. Je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov v Českej republike. V roku 2022 konsolidované výnosy presiahli sumu 125 miliónov eur. Spoločnosť uskutočnila v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem v Českej aj Slovenskej republike a tiež na Balkáne. Ovládajúcimi vlastníkmi spoločnosti sú slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital a Martin Cígler. Firma bola založená v roku 1990 ako Cígler Software, v rokoch 2017 – 2022 pôsobila pod značkou Solitea.

SEYFOR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať