SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Shareware

0

Karaoke 5 v46.25

Nástroj na realizáciu karaoke produkcie

Vlastnosti:

 • aplikácia vytvára karaoke okno, kde sa zobrazuje text piesní synchrónne s prehrávaným hudobným podkladom, pričom do produkcie možno primiešavať rôzne audiovizuálne prvky
 • podpora formátov K5, MIDI, KAR, KFN, MP3, MP3+CDG, WMA, VS a ďalších vrátane videoformátov MP4 a FLV; karaoke sa dá prehrávať aj z médií CD+G
 • v prípade viacstopových inštrumentálnych formátov možno pomocou vstavaného zmiešavača ovplyvniť hlasitosť jednotlivých nástrojov, pri ­ostatných formátoch len tempo a tóninu nahrávky, realizovať plynulý prechod medzi jednotlivými skladbami a pod.
 • kedykoľvek sa dá do nahrávky primiešať audiovizuálne jingle v podobe potlesku, poďakovania a iných pochvalných aj hanlivých hodnotení spevákov
 • ďalšia funkcia je merač intenzity potlesku na základe úrovne signálu z mikrofónu, ktorý môže poslúžiť na objektívne hodnotenie výkonu spevákov
 • poradie skladieb môžete plánovať aj s určením ich interpretov

Autor: MediaSoft, Taliansko
Štatút: freeware na domáce použitie, na profesionálne účely treba zakúpiť licenciu 
Dom. stránka: www.karaoke5.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Sumatra PDF v3.4.6

Prehliadač elektronických kníh a dokumentov

Vlastnosti:

 • podpora formátov PDF, DjVu, ePub, MOBI, PDB, XPS, CHM, FB2, CBZ, CBR a ďalších; po inštalácii nástroja Ghostscript sú zobrazované aj PostScript formáty PS, EPS a PJL
 • zobrazuje sa aj obyčajný textový súbor a grafické formáty JPG, PNG, GIF, WEBP, J2K, SVG atď. a po inštalácii príslušného kodeku sa dajú prezerať aj súbory vo formáte HEIC
 • program možno používať ako samostatný prehliadač, z prostredia ktorého môžete ­realizovať výber prehliadaného dokumentu, alebo spúšťať ako externý prehliadač z iných programov pomocou príkazového riadka s príslušnými prepínačmi
 • ak je dostupný, môže sa zobraziť bočný panel záložiek umožňujúci rýchly prístup k jednotlivým kapitolám dokumentu
 • program si pri opätovnom otvorení pamätá naposledy otvorené dokumenty a aj nastavenia ich zobrazenia vrátane poslednej čítanej pozície
 • pri prehliadaní dokumentov sú k dispozícii funkcie plynulého rolovania, krokovania po stránkach, rýchly skok na zvolenú stranu, na začiatok alebo na koniec dokumentu, prispôsobenie zobrazenia veľkosti okna, zväčšenie a zmenšenie stránky, jej rotácia s krokom 90 stupňov a pod., k dispozícii je aj zobrazenie v celoobrazovkovom režime, resp. vo forme prezentácie
 •  v zobrazenom texte sa dá vyhľadávať zadaný textový reťazec
 • v závislosti od formátu dokumentu program poskytuje základné údaje o zobrazenom dokumente (meno autora, dátum vytvorenia, názov editačného softvéru, počet strán, pôvodné rozmery strany a pod.) a o použitých fontoch
 • zobrazený dokument sa dá vytlačiť na pripojenej tlačiarni
 • z dokumentov možno do pamäťovej schránky kopírovať vybrané obrázky, časti textu, odkazy a podobne; je dostupná aj funkcia uloženia textového obsahu celého dokumentu do textového súboru
 •  viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • program sa distribuuje ako inštalátor alebo ako samostatný súbor EXE v 32 aj 64-bitovej verzii

Autor: Krzysztof Kowalczyk, USA
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.sumatrapdfreader.org
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

SUMo v5.15.1

Nástroj na zisťovanie aktuálnosti verzií inštalovaného softvéru

Vlastnosti:

 • program umožňuje identifikáciu verzií nainštalovaných aplikácií a ich porovnanie s aktuálne dostupnými verziami na stránkach jednotlivých výrobcov; dajú sa kontrolovať aj verzie vybraných produktov Microsoft (napr. Microsoft Teams a Edge)
 • v prípade zistenia existencie novšej verzie poskytne program príslušný odkaz na domovskú stránku výrobcu (len verzia PRO) alebo odkazy získané vyhľadávačom Google, kde možno prevziať najnovšiu verziu
 • aplikácie, pri ktorých aktualizácia nie je žiaduca, sa môžu z kontroly vynechať dočasne alebo trvalo
 • program poskytuje aj prístup k štatistike inštalovaných verzií kontrolovaných aplikácií medzi ďalšími používateľmi tohto programu
 • zoznam aplikácií s inštalovanými a aktuálne dostupnými verziami sa okrem zobrazenia v hlavnom okne programu dá exportovať do súboru v textovom formáte alebo vo forme tabuľky Microsoft Excel
 • program môže byť spúšťaný manuálne alebo automaticky pri štarte operačného systému
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • program sa šíri v podobe bezplatnej základnej verzie Lite, ktorá sa dá upgradovať na platenú verziu PRO, ktorá navyše ponúka automatický update samotnej aplikácie a priamy prístup k aktuálnym verziám inštalačných súborov
 • výrobca ponúka obdobnú aplikáciu na kontrolu aktuálnosti verzií inštalovaných ovládačov pod názvom DUMo

Autor: KC Softwares, Francúzsko
Štatút programu: verzia Lite je freeware, cena licencie PRO na 
1 rok je 19,99 EUR alebo časovo neobmedzene za 29,99 EUR
Dom. stránka: www.kcsoftwares.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Registrácia shareware programov za eurá na www.avir.sk

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať