SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Aquarea Service Cloud od Panasonicu: Inovácia, ktorá šetrí čas, peniaze a zvyšuje spokojnosť zákazníka.

Technológie
0

Špeciálny projekt

Aquarea Service Cloud (ASC) poskytuje inštalačným spoločnostiam možnosť na diaľku monitorovať a spravovať vykurovacie systémy svojich zákazníkov. Tým šetrí nielen čas a peniaze, ale aj skracuje reakčný čas, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Service Cloud je výkonným pomocníkom pre odborníkov v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie, umožňuje im rýchle a efektívne vykonávanie úloh spojených s uvedením systémov do prevádzky a ich údržbou. Vďaka prístupu k technickým informáciám uloženým v cloude má inštalatér všetko potrebné na dosah ruky.

Táto metóda zefektívňuje servisné práce, keďže umožňuje inštalačným firmám identifikovať a riešiť problémy diaľkovo ešte predtým, ako navštívia zákazníka. Tým sa šetria zdroje a redukujú náklady.

Pri detekcii problému servisný cloud okamžite notifikuje inštalačnú spoločnosť, čo umožňuje servisným technikom rýchlo reagovať a zabezpečiť, aby bol zákazník s jeho vykurovacím systémom a prípravou teplej vody naplno spokojný.

Ďalšou pridanou funkciou, ktorú majú servisní technici k dispozícii, je možnosť diaľkového ovládania jednotiek a ich pokročilých nastavení. Ak má zákazník obavy z dôvodu spotreby energie alebo z dôvodu nevyhovujúcej teploty, tak môže servisný technik diaľkovo upraviť nastavenie vykurovania a vyhnúť sa tak návšteve priamo na mieste.

Systém Aquarea Service Cloud je intuitívny a na jeho používanie nepotrebujete špecializovaný softvér. Stačí sa prihlásiť prostredníctvom bežného webového prehliadača alebo aplikácie a systém je pripravený na používanie. Už nainštalované systémy sa automaticky pripájajú ku cloudu a aktualizujú parametre v reálnom čase.

AQUAREA SERVICE CLOUD v skratke

● Je to profesionálny komplexný podporný nástroj pre servisných technikov a inštalačné firmy, umožňujúci pokročilé diaľkové nastavenia a diagnostiku tepelných čerpadiel Panasonic. Poskytuje informácie o stave zariadenia a prípadných poruchách v reálnom čase.

● Ponúka detailné štatistiky, ktoré sú exportovateľné, a poskytuje informácie o prevádzkových údajoch, ako sú napr. vonkajšia teplota, teplota na vstupe a výstupe,  stav nádrže, informácie o 3-cestnom ventile, o prietoku vody, o frekvencii kompresora, ako aj podrobné údaje o spotrebe energie.

V rámci kontrolných funkcií umožňuje po schválení zákazníkom diaľkovo diagnostikovať stav zariadenia, resetovať alarm, meniť a nastavovať špeciálne režimy, kontrolovať teploty a meniť nastavenia.

● Šetrí čas zákazníkovi a redukuje náklady spojené so servisom.

● Umožňuje koncovým zákazníkom poskytnúť odborníkom diaľkovo plný dohľad a prístup k nastaveniu a správe ich systému.

Foto zdroj: shutterstock.com

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať