CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Program občianskeho vzdelávania s názvom Školy, ktoré menia svet získal Cenu európskeho občana za rok 2023

Tlačové správy
0

Európsky parlament minulý týždeň v Bruseli udelil Cenu európskeho občana 38 projektom a iniciatívam v rámci Európskej únie, ktoré sa výnimočným spôsobom úspešne angažujú v oblasti podpory a rozvoja európskych hodnôt, akými sú demokracia, sloboda, mier, ľudské práva či rovnosť, a sú preto inšpiráciou pre ďalších Európanov a Európanky. Sme hrdí, že jedným z ocenených projektov je aj program občianskeho vzdelávania Školy, ktoré menia svet.

Program Školy, ktoré menia svet, ktorý je tohtoročným laureátom Ceny európskeho občana, na školách úspešne funguje od roku 2015. Je to program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre učiteľov (najmä) spoločenskovedných predmetov v materských, na základných a stredných školách po celom Slovensku. Zavádzaním zážitkových a neformálnych metód do výučby tradičných predmetov, akým je, napríklad, občianska náuka, je tak u detí a žiakov možné efektívne a jednoducho rozvíjať občianske, sociálne a životné kompetencie a formovať ich prodemokratické a proeurópske hodnoty.

Podpredsedníčka parlamentu a kancelárka Ceny európskeho občana Dita Charanzová počas slávnostného odovzdávania cien v Bruseli zdôraznila, že “Európsky projekt by nebol úspešný bez absolútneho odovzdania, nesmierneho prínosu a mimoriadneho zanietenia našich občanov. Táto cena uznáva ich prácu a ich snahu o lepšiu budúcnosť. Sú skvelým zdrojom inšpirácie pre nás všetkých.”

Autorka programu a riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý program zastrešuje, Jana Feherpataky-Kuzmová, prevzala Cenu európskeho občana v mene Škôl, ktoré menia svet v Bratislave a v Bruseli. Pri tejto príležitosti uviedla: “Sme nesmierne hrdí, že Európsky parlament prostredníctvom Ceny európskeho občana ocenil nielen prácu nášho autorského a lektorského kolektívu, ale aj prácu samotných učiteľov a učiteliek, bez ktorých záujmu, odhodlania a odvahy by program Školy, ktoré menia svet a jeho ciele neboli realizovateľné - spoločne však dokážeme inovovať občianske vzdelávanie na školách a inšpirovať tak kolegov v ďalších krajinách EÚ. Toto ocenenie preukazuje, že naša každodenná práca a úsilie majú zmysel a pomáhajú vychovávať z detí a žiakov budúcich zodpovedných a angažovaných občanov.”

Program Školy, ktoré menia svet pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska na všetkých typoch škôl (štátne, súkromné aj cirkevné školy), a nakoľko je inkluzívny, využívajú ho aj školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za osem rokov trvania programu sme vyškolili viac ako 500 učiteľov z viac ako 380 škôl, ktorí pracujú s viac než 106 tis. žiakmi. Cenu európskeho občana každoročne udeľuje Európsky parlament od roku 2015 projektom, ktoré sa angažujú v posilňovaní európskych hodnôt, práv a európskeho ducha, a podporujú užšiu spoluprácu a integráciu občanov EÚ. V roku 2023 bolo nominovaných 216 projektov a iniciatív, spomedzi ktorých národné poroty nominovali 38 projektov z 25 členských krajín, ktorým bolo následne slávnostne udelené ocenenie v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu.

Zobrazit Galériu

Inštitút pre aktívne občianstvo

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať