CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Umelá inteligencia? Bude všade a Slovensko nesmie zmeškať príležitosť

Tlačové správy
0

Svetové sympózium o digitálnej inteligencii pre systémy a stroje pritiahlo do Košíc dve desiatky domácich aj zahraničných odborníkov. Prezentácie a diskusie expertov dopĺňa účasť širokého publika z rôznych oblastí, pedagógov a študentov.

Slovensko chce byť hodnotným účastníkom diskusií o umelej inteligencii na európskej úrovni a súčasťou tejto ambície je vytvárať aj priestor na výmenu skúseností z výskumu aj z praxe. Aj napriek online spolupráci sú osobné diskusie a inšpirácia nenahraditeľné, a tak košické sympózium prezentuje vedcov svetových parametrov z dvanástich štátov.

SAMSUNG 07M Advertisement

Svetové sympózium Digitálna inteligencia pre systémy a stroje 2023 (World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines – DISA2023) sa koná po covidovej prestávke a o to naliehavejšie posolstvo prináša. Umelá inteligencia ako vedný odbor má uplatnenie naprieč celou spoločnosťou.

„Ak vzdeláme pedagógov a ukážeme im svetové trendy, investujeme do celej spoločnosti. Pedagógovia ovplyvňujú generácie mladých ľudí, čiže budúcich zamestnancov a tvorcov hodnôt. Potrebujeme kreatívnych ľudí v zmysle rozvoja vedomostí, ambícií a neutíchajúcej zvedavosti,“ hovorí Peter Sinčák, popredný odborník v oblasti umelej inteligencie a sociálnej robotiky.

Slovensko sa už prezentuje uplatnením umelej inteligencie v zdravotníctve aj v priemysle. Aplikácie AI s nami žijú už desiatku rokov v bankovníctve či v bezpečnosti. „Oblasti sa postupne otvárajú a diskusia je nevyhnutná, aby sme búrali predsudky a ukázali možnosti uplatnenia aj v službách, v médiách, v správe štátu či vo vzdelávaní,“ hovorí Viera Bordoy z národnej platformy  pre rozvoj umelej inteligencie AIslovakIA.

Zatiaľ čo verejný diskusný priestor zapĺňajú otázky etiky, sympózium obracia pozornosť k využitiu umelej inteligencie a príkladom. Slovenská industriálne orientovaná ekonomika je v tomto kontexte veľmi krehká, a preto sme povinní spojiť sily a pracovať na tom, aby sa trendy premietali do praxe vo všetkých častiach dodávateľského reťazca.

S nástupom internetu vecí a cloudových služieb a nárastom dát je možné vytvárať a rozvíjať inteligentné systémy, ktoré nemajú fyzickú formu alebo sú distribuované cez viacero fyzických a virtuálnych zariadení. Tieto technológie umožňujú, aby sa dáta zbierali, analyzovali a spracovávali na vzdialených serveroch, čo umožňuje strojom učiť sa a adaptovať sa bez nutnosti fyzického interagovania s okolitým svetom.

„Naším publikom na sympóziu sú študenti, pedagógovia, zástupcovia priemyslu aj štátu a všetkým chceme ukázať, prečo má zmysel podporovať uplatnenie umelej inteligencie. Každý omeškaný deň vzďaľuje Slovensko od svetového trendu,“ uzatvára Viera Bordoy.

Svetové sympózium Digitálna inteligencia pre systémy a stroje sa koná 21. – 22. septembra v Univerzitnej knižnici TUKE. Organizátormi sú Národná platforma pre rozvoj umelej inteligencie AIslovakIA, profesijná organizácia inžinierskej a technologickej komunity Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Technická univerzita v Košiciach a Elfa, s. r. o.

Program DISA 2023

Informácie o hosťoch DISA 2023

AIslovakIA

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať