ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

onsemi otvára laboratórium najmodernejších systémov pre elektrické vozidlá v Európe

Tlačové správy
0

Laboratórium umožňuje interné testovanie na vývoj inovácií novej generácie pre automobilový priemysel a systémy na konverziu energie

Novinky: onsemi (Nasdaq: ON) dnes otvorila aplikačné testovacie laboratórium v Piešťanoch na Slovensku zamerané na pokrok v systémových riešeniach pre batériové/plug-in hybridné/elektrické vozidlá (xEV) a systémy premeny energie energetickej infraštruktúry (EI). Laboratórium najmodernejších systémových aplikácií poskytuje špecializované vybavenie na vývoj a testovanie kremíkových (Si) a kremíko-karbidových (SiC) polovodičových riešení novej generácie v spolupráci s automobilovými poskytovateľmi OEM, Tier 1 a EI.

Prečo je to dôležité: Moderné polovodičové zariadenia sú nevyhnutné pre vysoko účinnú konverziu energie v pohonných jednotkách xEV a nabíjaní, ako aj pre aplikácie v oblasti obnoviteľnej energie. Nové laboratórium bude zohrávať ústrednú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby vývoj budúcich energetických produktov viedol k vysoko diferencovaným riešeniam s pridanou hodnotou prispôsobenou špecifickým požiadavkám zákazníkov.

O laboratóriu: Nové zariadenie pozostáva z dvoch vysokonapäťových energetických laboratórií, ktoré sa zameriavajú na vývoj na úrovni systémov a zariadení, ako aj hodnotenie SiC/Si trakčných meničov a výkonových meničov ACDC/DCDC. Zariadenia na laserové zváranie, mechanické čisté priestory a dielne ďalej umožňujú rýchle prototypovanie a testovanie systémových riešení novej generácie.  

Hodnotiace možnosti pre systémové riešenia novej generácie zahŕňajú:

  • Nepretržité testovanie 24 hodín / 7 dní v týždni.
  • Interne vyvinuté a patentované softvérové a hardvérové riešenia na podporu cyklovania vysokého napätia prostredníctvom priestorovej vektorovej modulácie (SVM) a sínusovej pulznej šírkovej modulácie (SPWM).
  • Vysoko presné protokolovacie zariadenia na hodnotenie zdravia a spoľahlivosti SiC a Si.
  • Simulácia drsných podmienok, ktorým čelia invertory počas prevádzky, testovanie zariadení chladených kvapalinou pri teplotách až mínus 50 °C až do 220 °C.
  • Širší rozsah priemyselne uznávaného softvéru umožňuje programovanie FPGA a mikrokontrolérov ARM na mieste, ako aj kvalifikačné testovanie, analýzu údajov a 3D modelovanie.

onsemi

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať