CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

MF SR: Písomné vyzvanie na projekt informatizácie

0
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru", kód: OPIS-2013/1.1/53-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Cieľom projektu je podporiť činnosti Ministerstva vnútra SR (MV SR) modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré predovšetkým zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície, a tým zefektívnia prácu výkonných zložiek, zvýšia bezpečnosť občanov a poskytnú im transparentné informácie. Cieľom navrhovaného riešenia je: - umožniť občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod, - implementovať informačný systém pre koordináciu, manažmen ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať