CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Trom štátnym IT projektom udeľujeme červené vlajky

Tlačové správy
0

Na dnešnom zasadnutí riadiaceho výboru boli schválené 4 štátne IT projekty za viac ako 20 miliónov eur. V hodnotení metodikou RedFlags až tri z nich dostali červené vlajky.

V hodnotení dopadol najhoršie projekt “Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum” (https://redflags.slovensko.digital/projekty/8971) za 10 miliónov eur z dielne ministerstva vnútra, cez ktorý sa má na vybrané pracoviská ministerstva nakúpiť nový hardvér a softvér. Nie je však ani zmapovaný aktuálny stav a ani definovaný potrebný cieľový stav jednotlivých služieb a navyše podstatná časť dokumentácie je utajená.

Ide o ďalší projekt kybernetickej bezpečnosti, ktorý je z podstatnej časti utajený a pripravený spôsobom “stav je zlý, musíme spraviť presne toto, verte nám”, bez reálnej analýzy v predmetnej oblasti, popísania súčasného a cieľového stavu a zváženia možných riešení. Takéto projekty by nemali byť schvaľované. Aj napriek reálnej potrebe chrániť informácie o konkrétnych HW a SW riešeniach súvisiacich s vyšetrovaním, vzhľadom na systémovo až kriminálne neefektívne nákupy v tejto oblasti, je potrebný mimoriadny dohľad,” za Slovensko.Digital hodnotí Ľubor Illek.

Po jednej červenej vlajke si vyslúžili oba projekty Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V opakovane predkladanom projekte “OnkoAsist” (https://redflags.slovensko.digital/projekty/8255) za viac ako 8 miliónov, ktorý má za cieľ zrýchliť manažment pacienta od prvých príznakov onkologického ochorenia alebo podozrenia až po zahájenie liečby, vidíme jasný biznis prínos a konkrétnu pridanú hodnotu pre pacienta. Pozorujeme ale aj viaceré riziká. “Vidíme význam a prínos projektu v doméne onkológie. Ale opäť ide o ďalší projekt, ktorý má v podstate riešiť nedostatky eZdravia a robiť nad ním ďalšiu nadstavbu. Bez úprimného a komplexného zhodnotenia stavu eZdravia a stratégie jeho rozvoja nie je efektívne schvaľovať čiastkové investície, aké predstavuje tento projekt,” hodnotí Illek.

Trojmiliónový projekt “Online procesy eZdravia” (https://redflags.slovensko.digital/projekty/5916) má riešiť aktuálny problém neúmerne dlho trvajúcich procesov a zlého stavu správy údajov, ktorý pretrváva kvôli nesystémovému prístupu v doterajších projektoch súvisiacich s eHealthom. Napríklad podľa sledovaných ukazovateľov projektu trvá v súčasnom systéme zaregistrovanie novorodenca 54 dní. Jedna z vecí, ktorú tomuto projektu vytýkame je, že prinesie iba čiastkové zlepšenie - napr. na zaevidovanie novorodenca bude treba “iba” 3 dni, čo je stále neúnosne dlho, veď predpokladaný termín narodenia je známy mesiace vopred.

Na základe aj našich pripomienok boli nakoniec oba projekty NCZI schválené s podmienkou, že NCZI musí do uzavretia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku predložiť stratégiu rozvoja svojich IT systémov do roku 2030 a model riadenia ďalších aktivít pre oblasti, v ktorých tieto projekty sú realizované. Táto podmienka presne rieši najviac rizikové oblasti projektov, preto sme v tomto nastavení hlasovali za ich schválenie.

Posledný predložený projekt “Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému” (https://redflags.slovensko.digital/projekty/8972) Štatistického úradu, hodnotíme pozitívne. Má nahradiť súčasný IS novým riešením v súlade s aktuálnymi princípmi eGov a technológiami a odpútať sa od závislosti na pôvodnom dodávateľovi. Náklady na tento systém sú plánované na 2,6 milióna Eur za 10 rokov. To je trojnásobne menej, ako boli náklady na tento istý systém vynaložené v roku 2014 v rámci programu OPIS, čo opäť poukazuje na to, ako nereálne kalkulácie boli v tých časoch robené.

Slovensko.Digital

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať