SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

OZ Preventista - uvoľnenie učebníc - free download

Tlačové správy
0

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť s prevenciu v týchto dňoch oficiálne uvoľnilo pre slovenské školy a širokú verejnosť Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časti 1 a 2.

Učebnice i metodické príručky sú v elektronickej forme bezplatne dostupné prostredníctvom sekcie Knižnica na web stránke občianskeho združenia www.preventista.sk

Autorský tím dospel k tomuto rozhodnutiu v snahe sprístupniť učebnice širokému počtu slovenských škôl, pedagógom, študentom, rodičom i širokej verejnosti. „Autorský tím verí, že tento krok prispeje k zintenzívneniu presadzovania tém informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo vzdelávacom procese slovenských škôl a že učebnice aspoň čiastočne vyplnia priepastný nedostatok študijných materiálov v tejto problematike.“ uvádza Jaroslav Oster, predseda správnej rady OZ Preventista.

Učebnice boli vytvorené vydané vďaka finančnej podpore Tatrabanky, Nadácia ESET a radu ďalších partnerov.

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť s prevenciu

Združenie vzniklo v roku 2013 ako dobrovoľnícka organizácia združujúca profesionálov z oblasti informačnej bezpečnosti, digitálnej forenzie, prevencie počítačovej kriminality a vzdelávania. Jeho zámerom bolo a je poskytovať platformu pre výmenu skúseností spojenú s praktickou realizáciou zvyšovania bezpečnostného povedomia a preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života. Je vydavateľom radu odborných publikácií pre školy a školské zariadenia. Je tiež prevádzkovateľom portálu preventista.sk so zameraním na témy informačnej, kybernetickej bezpečnosti a prevencie s bezplatným obsahom určeným najmä pre podporu vzdelávacieho procesu.

OZ Preventista

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať